Met subsidies de grens over

Stel, je loopt al een tijd rond met het idee om met je bedrijf de stap naar het buitenland te zetten. In Nederland staat je onderneming immers stevig en bovendien ben je niet voor niets ondernemer, toch? Maar waar haal je geld vandaan?  

In zo'n geval kan je uiteraard geld lenen. Maar nog los van de vraag of jouw door de crisis geplaagde bank die lening wel wil verstrekken, zit je dan wél vast aan rente. En op extra financiële verplichtingen zit je nou net niet te wachten.

Het aanvragen van subsidie kan uitkomst bieden. Grootste probleem hier is dat subsidies er in minstens evenveel soorten en maten zijn als belastingen, en de regels eromheen even onoverzichtelijk. Maar geen nood: Sprout zet de belangrijkste subsidies op het gebied van internationaal ondernemen voor je op een rijtje.  

1. prepare2start

Ondersteunt ‘mkb-bedrijven met weinig tot geen exportervaring' met het verkennen van de markten van bijna alle landen van de wereld. Dekt maximaal 50 procent van de kosten, met een maximum van 11.500 euro.

2. Package4Growth

Het programma Package4Growth is een faciliteit die beoogt het Nederlandse bedrijfsleven met onderscheidende kennis, producten en diensten op snelgroeiende, zeer competitieve markten (zoals India en China) sterk en snel te kunnen positioneren. Package4Growth bestaat uit twee subsidieregelingen: één voor bedrijven die willen investeren in China of India en één voor bedrijven die willen exporteren naar China of India. Voor deze twee regelingen is een totaal budget van 20 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 5 miljoen voor de investeringssubsidie en 15 miljoen voor de exportsubsidie.

3. PSI

Het Private Sector Investment programme wil duurzame economische ontwikkeling stimuleren door ‘inventieve investeringsprojecten' te steunen van Nederlandse bedrijven in ontwikkelingslanden. Er zijn twee varianten: PSI Regulier dekt 50 procent van de projectkosten in 45 landen in Afrika, Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa met een maximum van 750.000 euro per project. PSI Plus geldt voor Afghanistan, Burundi, de Palestijnse gebieden, Sierra Leone en zuidelijk Soedan en dekt 60 procent van de projectkosten met een maximum van 900.000 euro per project.

4. 2xplore

De opvolger van het Programma Economische Samenwerking Projecten (PESP) is in het leven geroepen in verband met de economische crisis. Doel is de ondersteuning van haalbaarheidsstudies voor exportprojecten in opkomende markten. In 2009 is zo'n 3 miljoen euro beschikbaar en een gemiddelde subsidie bedraagt 100.000 euro. Alleen consortia van minimaal twee Nederlandse mkb-bedrijven komen in aanmerking.

5. 2g@there

Dit programma, met een totaalbudget van 16 miljoen euro, is toegankelijk voor samenwerkingsverbanden van minimaal acht Nederlandse bedrijven en/of kennisinstellingen die in het buitenland willen ondernemen. Het programma bestaat uit een subsidie tot een maximum van 1,5 miljoen euro voor zaken als handelsmissies, studies en matchmaking. Daarnaast biedt het programma ondersteuning in de vorm van economische diplomatie en government tot government projecten.

6. AgentschapNL subsidies ‘internationaal innoveren'

AgentschapNL, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, biedt twee subsidies die zich richten op internationale innovatieprojecten. De subsidieregelingen ‘Sterktes in innovatie' en ‘Innoveren voor Eurostarsprojecten' richten zich op Research & Development-projecten waarin ten minste twee landen betrokken zijn en kennen een maximum van respectievelijk 750.000 euro en 500.000 euro per aanvraag.

7. SENO

Voor Nederlandse ondernemers die exporteren naar Oost-Europa, heeft de Stichting Economische Samenwerking Nederland, opgericht door het ministerie van Economische Zaken, jaarlijks zo'n 450 miljoen euro beschikbaar in de vorm van ‘exportkredietverzekeringfaciliteiten'. Met andere woorden: het verzekeren van goederentransacties, aannemingswerken en dienstencontracten. Het maximaal gedekte percentage is 95 procent voor commerciële risico's en 98 procent voor politieke risico's, beiden tot een maximaal te verzekeren transactiebedrag van 10 miljoen euro.


Drie meest gemaakte fouten: 

De drie meest gemaakte fouten bij het aanvragen van subsidie volgens Rolf Grouve, adjunct-directeur van het Overijsselse subsidieadviesbureau Currency Connect en co-auteur van het boek Innoveren met Subsidie:

  1. "Het klinkt ongelooflijk, maar met stip op één staat het te laat indienen van de subsidieaanvraag. Dat leidt in het beste geval tot haastwerk. In het slechtste geval loop je de subsidie simpelweg mis omdat je de deadline mist." 
  2. "Een goede tweede is het onnauwkeurig lezen van de vereisten waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen. Gevolg: je richt je aanvraag op randzaken of, erger, vraagt subsidie aan voor zaken die helemaal niet subsidiabel zijn."
  3. "Last but not least: in hun enthousiasme beginnen nogal wat ondernemers al met het maken van kosten voordat de subsidie definitief binnen is. Subsidie is echter in bijna alle gevallen gebonden aan een bepaalde tijdspanne. Stel, de subsidie dekt 50 procent van je kosten. Elke euro die je uitgeeft voor of na de vastgestelde periode moet je dan volledig zelf betalen in plaats van voor de helft. Om nog maar te zwijgen van de mogelijkheid dat de subsidie uiteindelijk onverhoopt helemaal niet doorgaat."