Ondernemer ziet teveel ambtenaren

Het komt wel goed met onze economie, maar het aantal ambtenaren dat regels produceert, kan omlaag en een volgend kabinet moet aan het werk met minder ministeries. Dat concluderen VNO-NCW en MKB-Nederland in hun aanbevelingen voor de nieuwe kabinetsperiode.

De ondernemersorganisaties zijn optimistisch gestemd over onze economie. De Nederlandse economie kan weer koploper van Europa worden, maar dan is wel een drastische reorganisatie van de overheid nodig, waardoor de bureaucratie vermindert en het aantal ambtenaren en ministeries omlaaggaat. Ook het onderwijs moet flink beter. Dat stellen de twee organisaties in hun maandag gepresenteerde manifest ‘Nederland kan winnen’ voor de komende kabinetsperiode (2007-2011).

De werkgevers grijpen weer eens terug naar het verleden en wijzen trots op de handelsgeest die ons land van oudsher heeft en het feit dat we als klein land wereldwijd de vijfde investeerder zijn. "We hebben een aandeel in de wereldhandel dat vier keer groter is dan op grond van ons inwonertal verwacht zou mogen worden”, ronkt de organisatie.

Kleinere overheid
De verhouding die de overheid nu met burgers en ondernemers heeft, wordt volgens VNO-NCW en MKB-Nederland te veel gekenmerkt door wantrouwen. Dat leidt tot een oneindige hoeveelheid regels en vergunningen. Vertrouwen zou het uitgangspunt moeten zijn. Veel regels en vergunningstelsels kunnen worden geschrapt als degene die het vertrouwen beschaamt, keihard wordt aangepakt.

Het aantal ambtenaren dat regels produceert, kan omlaag en een volgend kabinet moet aan het werk met minder ministeries. De ondernemers stellen één ministerie van ruimtelijk beleid voor met daarin VROM en Verkeer en Waterstaat. Wat de economie en arbeidsmarkt betreft kunnen Economische Zaken, Sociale Zaken en delen van Financiën worden samengevoegd. Ook kunnen Binnenlandse Zaken en Justitie in elkaar opgaan.

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!