Ondernemers niet als een blok achter VVD

De Nederlandse ondernemer lijkt sterk verdeeld in het politieke veld. Hoewel het grootste deel nog steeds op de VVD zegt te stemmen, komen partijen als D66 en zelfs de Libertarische Partij als favoriete ondernemerspartijen naar voren.

Dat blijkt uit de Sprout verkiezingspoll. Uit de online enquête, waar honderd ondernemers aan meededen, blijkt dat 35% van de ondernemers zegt op 12 september te willen gaan stemmen op de VVD. Dat is meer dan het gemiddelde van 22,6% van de Nederlandse bevolking die (gezien de kiesdeler van 2010) op de VVD zou stemmen, zou deze 34 zetels halen. Dit wordt gevolgd door D66 met 21% van de stemmen, eveneens fors meer dan het landelijk gemiddelde van 9% bij 14 zetels. De rest van de stemmen zijn links-rechts verdeeld over ondermeer de Partij van de Arbeid (3 stemmen) tot GroenLinks, ChristenUnie of blanco.

Hoewel het nog steeds niet te verwachten is dat de partij een zetel haalt deze verkiezingen, zegt 14% van de deelnemers van het onderzoek op 12 september op de Libertarische Partij te zullen stemmen. De partij met als slogan ‘de overheid is het probleem’, wil niet alleen in Nederland de overheid tot het minimale beperken, maar ook zo snel mogelijk uit de Europese Unie (het volledige programma van deze partij).

Verklaring voor het stemmen

De D66-stemmer kiest op deze partij omdat ze ‘progressief’ en ‘pro-Europa’ zijn. Kiezers van de Libertarische Partij geven een vrij eenduidig antwoord: meer vrijheid, minder overheid. Het electoraat van de SP of PvdA vindt het belangrijk dat deze partijen voor ‘sociaal’, ‘een eerlijke verdeling’ en ‘het terugdraaien van marktwerking in de zorg’ staan. Bij de VVD wordt ‘liberaal’, ‘minder regels’ en ‘de economie’ als voornaamste reden gegeven.

We vroegen de ondernemers niet alleen wat en waarom ze gingen stemmen, maar legden ze ook enkele stellingen voor.

Geen regering van VVD en SP

Een van de stellingen was of de ondernemer vertrouwen heeft in een coalitie tussen de VVD en SP. Beide partijen staan er goed voor in de peilingen, maar staan op veel standpunten lijnrecht tegenover elkaar. Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van mening is dat een coalitie tussen de twee partijen onmogelijk is, of heeft hier geen mening over. Zowel VVD- als SP-stemmers beamen dit. Als het aan de ondernemers ligt komt er dus geen kabinet van bovenstaande partijen. 

Het begrotingstekort moet onder de 3% blijven

Moet de overheid het begrotingstekort onder de Europese 3 procent-norm houden of wordt er dan teveel bezuinigd? Emile Roemer van de SP had zijn mening al paraat: ‘over my dead body dat die boete betaalt wordt’, zo refereerde hij naar de mogelijke boete die Nederland staat te wachten als de norm niet wordt overschreden. Deze uitspraak leverde Nederland naast een stijging van de staatsrente, een boze Jan-Kees de Jager op. Dus hoe denken de ondernemers hierover? Een overgrote meerderheid van 74% stemt voor begrotingsstabiliteit en vindt dus dat Nederland moet voldoen aan de Europese begrotingseis van 3%. Een kleine minderheid van 17% is van mening dat Nederland best boven deze norm mag uitkomen, waarbij een kanttekening moet worden geplaatst dat hierbij veelal op SP, GroenLinks en PVV werd gestemd.

Mark Rutte nog een keer Premier

Hoewel wederom geen eenduidig antwoord, ziet een meerderheid van 58% Mark Rutte geschikt om voor een tweede termijn Premier van Nederland te worden. Van de overige deelnemers aan het onderzoek weet 12% niet wat hij of zij hier moet antwoorden, ziet 23 procent hem liever niet terugkomen. 7 procent is niet gelukkig, maar weet ook geen alternatief. Van degene die negatief staan tegenover Rutte als Premier, stemt vrijwel iedereen voor zijn 'eigen' lijsttrekker als alternatief. De uitzondering hierop is de aanhanger van de Libertarische Partij, die eigenlijk sowieso geen vertrouwen meer hebben in de politici. 

Conclusie

Het zal misschien niet als een grote verassing komen dat de Nederlandse ondernemer overwegend op de liberale partijen stemt. De VVD blijft zich profileren als ‘ondernemerspartij’, hoewel het stemmen moet delen met partijen als D66 of in mindere mate de Libertarische Partij. Dit eerste blijkt ook uit een onderzoek onder jonge ondernemers. Een enkeling stemt GroenLinks, PvdA of SP, waarbij het inmiddels duidelijk is dat we die laatste liever niet in een regering met de VVD terug zien. Weet je na afloop van dit artikel nog steeds niet waar je op moet stemmen, dan is er gelukkig altijd nog de Ondernemersstemwijzer

Weet jij al waar je op gaat stemmen? We hebben de programma's van partijen voor je bekeken.  En om te eindigen met een luchtige noot: ook zo benieuwd wat al die ‘interessante’ verkiezingsslogans precies betekenen? De Keuringsdienst van Waarde zocht het uit.  

Foto: afkomstig van Flickr (profiel Minister President)