Oorlog op de golfbaan

Een fikse ruzie tussen twee Nederlandse leveranciers van golfballenautomaten. Met een bodemprocedure wil Duchell voorkomen dat zijn rivaal zomaar klantkaarten kopieert.

De golfsport is een miljoenenbusiness. Jaarlijks worden wereldwijd 850 miljoen golfballen verkocht, goed voor een omzet van 550 miljoen dollar. Ook Nederland spreekt een woordje mee: wij zijn de grootste leverancier van golfballenautomaten in Europa. Nou ja, groot. De markt is vergelijkbaar met die voor wasmachines in de provincie Zuid Holland, schatten de leveranciers zelf.

 

Een golfballenautomaat is een apparaat dat golfballen vrijgeeft wanneer men de lidmaatschapskaart in het apparaat stopt.

 

Digitale kaarten

Range King uit Hoofddorp levert dergelijke automaten, net als Duchell uit Soesterberg, dat 75 procent marktaandeel claimt op de Nederlandse markt.  Sommige golfballenautomaten van Duchell werken met het kaartbetaalsysteem van Digicard. Daartoe zijn in de automaten kaartlezers geplaatst.

 

In het verleden kocht Range King zowel Digicard kaartlezers als Digicard magneetkaarten voor gebruik in de door haar geplaatste golfballenautomaten. Omdat op zo'n kleine markt elk extraatje is meegenomen, besloot het bedrijf zelf kaarten te ontwikkelen die ook werken met de Digicard kaartlezer in de automaten van Duchell.

 

Kopie 

En daar wringt de schoen, volgens Duchell. "Range King heeft de unieke codes van de Digicard gekopieerd naar een eigen kaart, anders werken ze niet in kaartlezers van onze machines," zegt directeur Duco van Oosterhout. "Als dat wordt toegestaan, kan straks iedereen straffeloos een klantkaart kopiëren en met een code van een ander gratis een balletje slaan."

 

Duchell vorderde dan ook de onmiddellijke stopzetting van de kaarten. Er moest een opgave komen van de leveranciers, makers, producenten en distributeurs van de producten, en of Range King de behaalde omzet en winsten ook maar wilde overleggen. De nog aanwezige voorraad van de kaarten moest ingeleverd en vervolgens vernietigd worden, geheel op kosten van Range King.

 

Duchell vindt dat er niet alleen sprake is van geschonden auteursrechten, de magneetkaarten van Range King zouden ook nog eens schade toebrengen aan zijn kaartlezers.

 

Range King vindt de beschuldigingen vanzelfsprekend onzin. De onderneming stelt dat de magneetkaarten niet meer dan een informatiedrager zijn, voorzien van een magneetstrip met numerieke informatie. Ze hebben daarnaast een afwijkende grafische vormgeving, een smallere magneetstrip en rechts een afgeknipte hoek.

 

Gelijk Range King 

Tijdens het kort geding kon niet worden beoordeeld of de magneetkaarten en de gegevens die daarop staan voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komen. In elk geval heeft Duchell dat niet overtuigend kunnen aantonen, oordeelde de rechter. Het voortbouwen op de prestaties van anderen is bovendien geoorloofd en op zichzelf niet onrechtmatig, ook niet als daardoor schade wordt toegebracht aan die anderen.

 

Maar Duchell laat het er niet bij zitten. Er komt een bodemprocedure. "Het geld is het punt niet" zegt Van Oosterhout. "Maar we willen een principe-uitspraak, anders wordt hier massaal misbruik van gemaakt."

 

Door: Jan Libbenga