Managers zijn fraudeurs

U groeit, neemt personeel aan en wordt opeens een manager. Een scenario dat niet iedere ondernemer ambieert, dus huurt u een manager in. En dan blijkt die duurbetaalde orderuitdeler een fraudeur.

Het gros van de fraudegevallen in bedrijven wordt gepleegd door oudere mannelijke medewerkers die langer dan twee jaar in dienst zijn. Meest opvallend: het zijn vooral managers en bestuurders (90 procent) die snood leiding geven.

Tot zover het slechte nieuws. Want 70 procent van de daders wordt binnen de één en vijf jaar ontmaskerd.

De helft van de ondernemers heeft geen weet van de fraude, eenvijfde weet van gepruts maar onderneemt geen actie. Het motief van de fraudeurs is doorgaans hebzucht. In slechts 16 procent van de gevallen zien de bedrijven iets van het geld terug.

Toch maar zelf manager worden? Lees ’enthousiaste werknemers leveren meer op’