Saab, alsnog een doorstart?

Turkije dat nog geen eigen autofabrikant heeft, een Indiase partij die interesse zou hebben. Opeens melden zich kopers voor het failliete Saab. In hoeverre is een doorstart nog reëel?

Saab zou in gesprek zijn met de Turkse overheid voor een mogelijke doorstart. Dat meldden verschillende media vorige week vrijdag. Maandag bracht persbureau Bloomberg naar buiten dat het Indiase Mahindra & Mahindra ook interesse zou hebben. Het woord doorstart/redding valt opeens weer in verschillende media. We vroegen de Nederlandse curator Jaap van der Meer van Turnaround Advocaten wat deze interesse in Saab inhoudt.

Waarom staan er nu opeens wel kopers op de stoep?

Van der Meer:"Je moet twee soorten van interesse onderscheiden. Een bedrijf kan aandelen in de failliet verklaarde dochter Saab kopen. Of een bedrijf kan relevante activa, niet zijnde aandelen, van het failliete bedrijf opkopen, zodat de curator daarmee weer de schuldeisers kan betalen. Bij een aandelentransactie wordt iemand in een keer eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en productielijnen. In het eerste geval kan een koper Saab in principe voor een symbolisch bedrag verwerven, maar moet dan ook een aanbod doen aan alle crediteuren. Het voltallige personeel blijft dan in beginsel in dienst van het bedrijf, behoudens reorganisatieontslag. Ook weet een koper niet wat voor lijken er nog in de kast zitten. Een aandelentransactie was de inzet van de bewindvoerder tijdens de surseance. Als het in dat stadium niet lukt, dan lukt het in een faillissement meestal ook niet. Het wordt voor een doorstartende partij namelijk alleen maar lastiger. Zo vervallen bij een faillissement vaak ook nog de bestaande afspraken met bestaande leveranciers, wat een groot risico vormt bij een doorstart. Activadeals zijn in dit stadium veel gebruikelijker. Kopende partijen kunnen nu de krenten uit de pap halen. De curator kan de boedel snel liquide maken."

Wat zijn dan de belangrijkste activa?

"De curator kan de verschillende fabricagelijnen, gebouwen, machines en de verschillende intellectuele eigendomsrechten en know how verkopen. Die activa leveren het meeste geld op en zijn vaak gewild bij kopers. Ook kan hij bijvoorbeeld de voorraden verkopen, zover ze niet eigendom zijn van de leveranciers. Voor kopers kan het nu interessant zijn om bijvoorbeeld alleen de fabricagelijn voor de cabrio te kopen, ik noem maar een voorbeeld. Bij zo'n activadeal kan dan worden afgesproken dat de productie in Zweden blijft en dat het personeel van dat deel van de productie wordt overgenomen. Een bedrijf kan ook alle machines en kennis uit Zweden weghalen. Het is de inzet van een curator om zoveel mogelijk geld te generen om daarmee de restschuld zo goed mogelijk af te wikkelen, niet om bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid op te komen."

In hoeverre kun je nog van een doorstart spreken?

"Een aandelentransactie met een reorganisatie van het personeel en een nieuwe aandeelhouder lijkt dus een gepasseerd station. Wel blijft de mogelijkheid van een verkoop van een aantal onderdelen van Saab in Zweden bestaan. Je spreekt dan van een doorstart van het bedrijf van de failliet, al dan niet in afgeslankte vorm. Hoewel natuurlijk nu nog wel onduidelijk is wat de rechten van General Motors zijn om activadeals tegen te houden, zou de afwikkeling van dit faillissement niet zo'n moeilijke klus moeten zijn. Er is geen medewerking van de directie vereist, de rol van Victor Muller als bestuurder is uitgespeeld, en de interesse in de onderdelen van het bedrijf lijkt groot."

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!