Persoonlijke effectiviteit

Management voor ondernemers is in de eerste plaats self-management. Tijd is schaars, dus is het zaak de uren die u heeft zo effectief mogelijk te besteden.

Want voor u het weet bent u de hele dag bezig met brandjes blussen, vergaderen of het beantwoorden van adhoc telefoontjes en emailberichten waardoor de echt belangrijke zaken er vaak bij inschieten. Eén van de technieken om uw tijd beter en gerichter te besteden is time-management. Om erachter te komen hoe het met uw persoonlijke effectiviteit is gesteld moet u eerst even een analyse maken van uw huidige werkpatroon. Traditionele time management gaat uit van het netjes opdelen van taken waarover je die tijd en aandacht wilt verdelen. De taken waarover u uw tijd wilt verdelen stelt u eens in de zoveel tijd vast. Vervolgens gaat u dan de beschikbare tijd in blokken over deze activiteiten verdelen. Naast een goede planning zijn er allerlei praktische tips om te voorkomen dat u zich laat leiden door de waan van de dag.

 

De nieuwste inzichten op het gebied van time management worden vooral verwoord door Steven Covey en Brian Tracy . Deze persoonlijke effectiviteitsgoeroes benadrukken dat het allemaal begint met uw persoonlijke doelstellingen, en opvattingen over wat belangrijk is in uw leven. Wat wilt u dat de mensen over u zeggen op uw begrafenis? De volgende stap zijn uw zakelijke doelstellingen en als derde volgen uw doelstellingen voor persoonlijke ontwikkeling. Deze doelstellingen, en in deze volgorde, zijn uiteindelijk bepalend voor waar u uw tijd aan besteedt.

Naast prioriteitsstelling en het werken volgens timemanagement principes kunt u ook nog een cursus snellezen & geheugentraining of blindtypen overwegen om meer te kunnen doen in dezelfde tijd. Maar vergeet ook vooral niet op zijn tijd te onthaasten en aan uw gezondheid te werken. De boog kan uiteraard niet altijd gespannen staan. Voor u het weet ligt een burnout op de loer.