Prinsjesdag voor startups: veel plannen voor de toekomst, maar wat dan precies?

Gouden koets, Prinsjesdag 2014

De Miljoenennota biedt dit jaar voor startups en scaleups veel plannen en ideeën voor de toekomst, maar weinig concreets, concludeert Erik de Heer (EY) in een gastblog. Hij vat de belangrijkste plannen samen en geeft je tips voor 2020. 

“Het kabinet heeft de ambitie dat het Nederlandse startup en scale-up ecosysteem zich ontwikkelt tot één van de sterkste ecosystemen ter wereld.”

Dat is wat we willen horen. Ambitie! Hulde aan dit kabinet. Na een pensioenakkoord, een milieuwet en een gezond huishoudboekje, krijgen we ook nog die veelgevraagde boost voor het startup-klimaat. En nu snel doorlezen in de Miljoenennota 2020 welke grootse plannen er zijn om startups en scaleups te ondersteunen. En om investeringen in tech bedrijven makkelijker te maken en werknemers van startups beter te belonen.

Maar helaas, schijn bedriegt. Deze ambitie blijkt slechts uit één zinnetje. En niet eens in de Miljoenennota, maar weggestopt in een van de bijlagen. Namelijk in de begroting van het ministerie van Economische Zaken.

Wel investering in TechLeap (StartupDelta)

Begrijp me niet verkeerd. De begroting van het ministerie van Economische Zaken is wel degelijk belangrijk voor startups en scaleups. Van die begroting wordt namelijk de investering in TechLeap betaald. TechLeap, het voormalige StartupDelta, is een belangrijke schakel voor startups die doorgroeien tot scaleup en voor onze internationale positie als startupland. Kortom, goed dat daar extra geld voor beschikbaar is.

Vooral veel plannen voor de toekomst: maar wat dan precies?

Verder biedt de Miljoenennota dit jaar voor startups en scaelups veel plannen en ideeën voor de toekomst, maar weinig concreets. Een klein opsomming:

  • Er komt een versoepeling voor aandelenoptieplannen voor werknemers van startups. Maar dan wel pas met ingang van 2021. En hoe die precies er uit gaat zien is nu nog niet bekend.

Mijn mening: een goed initiatief. Weeg hierin ook mee om het belastingtarief iets te verlagen voor werknemers met opties in startups, zodat Nederland wat aantrekkelijker wordt als startup land. Ook voor buitenlandse startups om zich te vestigen. Veel andere landen hebben een dergelijke capital gain regeling al wel.

  • Er wordt nagedacht over een durfkapitaalregeling. Een regeling waarmee particulieren en angel investors makkelijker en fiscaal vriendelijker in startups kunnen investeren.

Mijn mening: Ik zou een durfkapitaalregeling van harte toejuichen. Voer die dan zo snel mogelijk in. Zeker nu er plannen zijn om beleggen vanuit box 3 voor particulieren hoog te belasten (en spaargeld heel laag). In het Verenigd Koninkrijk bestaat bijvoorbeeld al jaren een succesvolle seed investment die investeringen in startups aanjagen.

  • Er gaan grote investeringsfondsen komen zoals InvestNL. Ook komt er een groot infrastructuurfonds om investeringen in Nederland te kunnen doen en belangrijke transities zoals klimaat en energie te realiseren. Dit biedt voor startups en scaleups kansen om hierop in te springen.

Mijn mening: De overheid moet er wel voor zorgen dat startups en scaleups écht een kans krijgen bij tenders vanuit de overheid. Stel bijvoorbeeld een quotum in dat er voor grote projecten minimaal een of twee startups betrokken moeten zijn. Te vaak nog worden jonge innovatieve bedrijven overgeslagen, terwijl veel mooie innovaties en goede ideeën juist bij deze bedrijven vandaan komen.

Een paar praktische tips voor 2020

Zijn er dan helemaal geen praktische zaken voor komend jaar te noemen? Nou, jawel. Hier volgen drie praktische tips voor startups en scaleups om rekening mee te houden in 2020.

1. Let op met arbeidscontracten die je sluit. Vaste contracten zijn vanaf 2020 voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt en flexcontracten juist een stuk minder. Bij die laatste variant worden straks veel meer premies geheven. Juist bij startups en scaleups wordt vaak gebruik gemaakt van flexcontracten. Als je niet goed oplet, kan dat zomaar veel geld extra kosten.

2. Maak gebruik van de WBSO, de afdrachtvermindering Speur en Ontwikkelingswerk. Deze regeling stimuleert R&D (ook softwareontwikkeling kan er onder vallen) door voor eigen werknemers een belastingvoordeel op loonkosten te bieden. Deze regeling blijft ook voor 2020 in gebruik. En de aanvraagprocedure is zelfs iets verbeterd.

3. Maak gebruik van de regeling ‘fiets van de zaak’. Vanaf 2020 geldt een aantrekkelijke regeling. Dit is bij uitstek iets dat kan werken voor startups en scaleups. De meeste werknemers wonen doorgaans dicht bij kantoor en hebben dus daadwerkelijk iets aan een fiets van de zaak. Maak van dit relatief kleine punt dus een mooi concurrentievoordeel om werknemers aan je te binden en iets duurzaams te doen!

Samenvattend biedt Prinsjesdag dit jaar startups en scaleups vooral veel perspectieven voor de toekomst. Aan het kabinet, wel doorpakken graag!


Erik de Heer is Associate Partner en Head of EYnovation bij EY Netherlands

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!