Roland Kahn (CoolCat) moet lingerieoorlog sussen

De strijd om de Nederlandse bh verhevigt. Roland Kahn kocht Sapph en Marlies Dekkers legt beslag op panden van Sapph-marketing directeur Rob Heilbron. Ondertussen praat Dekkers bijna dagelijks met Kahn. Is er een groot lingeriehuwelijk aanstaande?

Maandag werd bekend dat Marlies Dekkers voor 6,5 miljoen euro beslag heeft gelegd op negen panden van Sapph-marketing directeur Rob Heilbron. Volgens Heilbron klopt Dekkers echter bij de verkeerde aan. Hij doet de zaak af als "een pesterij".
De beslaglegging betreft panden in Scheveningen en Amsterdam. Dekkers won in mei een zaak tegen Sapph en wil het schadebedrag nu via een beslaglegging verhalen. Op 27 juli heeft Dekkers met behulp van een uitspraak van de voorzieningenrechter beslag laten leggen.

Het botert al lang niet tussen Marlies Dekkers en Rob Heilbron. Even terug in de geschiedenis. Heilbron, voormalig zeiler en ex-marketingman van O'Neill, ontmoette in 2006 retailondernemer Cor van Schoonhoven. Die had net met zijn bedrijf Underlines, waarmee hij goedkope confectie leverde aan partijen als Hema en Hunkemöller, het nieuwe merk Sapph opgericht. Met dat merk wilde Schoonhoven de aanval inzetten op de succes-lingerie van Dekkers. Schoonhoven is de ceo van het bedrijf. Heilbron wordt zakenpartner en het gezicht van Sapph. Hij weet via agressieve en goedkope billboardcampagnes Sapph op de kaart te zetten.

Tegenaanval

Ook Sapph wordt een succes. Vorig jaar haalde het merk een omzet van 20 miljoen euro. Ter vergelijking: in het boekjaar 2009/2010 haalde concurrent Marlies Dekkers een omzet van 28 miljoen euro.
Marlies Dekkers zet de tegenaanval in. Zij claimt dat het succes van Sapph is te danken aan 'jatwerk'. Dekkers handelsmerk – de dubbele bh-bandjes – zijn volgens haar eigendom van Marlies Dekkers. In 2006 begon ze daarom een taaie juridisch strijd tegen Underlines. Inzet: inbreuk auteursrechten.

Vijf jaar later wordt de strijd beslecht. Op 25 mei van dit jaar komt er een uitspraak in de bodemprocedure. De rechtbank van Utrecht veroordeelt Sapph/Underline te stoppen met inbreuk maken op het auteursrecht van Marlies Dekkers. In de rechtszaal worden tien bh's en drie slips vergeleken. Volgens de rechter maakt Sapph met vier bh's en één slip inbreuk. De rechter oordeelt dat Sapph de gewraakte lingerie niet meer mag verkopen. Op straffe van ofwel een boete, ofwel het afdragen van de winst die Sapph met de gewraakte lingerie maakte. Een onafhankelijk accountant moet de hoogte daarvan bepalen. 

Heilbron vindt de hoogte van het bedrag waarvoor Marlies Dekkers beslaglegt buitensporig.  "Ik vermoed dat het hooguit om een paar ton gaat."
Marlies Dekkers vindt de beslaglegging echter een logisch gevolg van de manier waarop Sapph na het vonnis van de rechtbank heeft opgetreden. Sapph moest ofwel een schadevergoeding betalen, voor de gederfde licentie-inkomsten, of moest de winst afdragen die met de verboden zijn gerealiseerd", zegt aandeelhouder en zakenpartner van Marlies Dekkers, Vincent van Zon. "Hij heeft beide niet gedaan."
Heilbron zegt wel degelijk accountant Deloitte te hebben ingeschakeld, maar het Deloitte-rapport is er volgens Van Zon nooit gekomen. Van Zon: "We zijn daarom zelf tussentijds gaan bellen met Deloitte en hebben berekeningen opgevraagd."

Geen zorgen

Heilbron zegt zich ondertussen geen zorgen te maken over de beslaglegging. "Ze hebben geen zaak en geen vordering." Volgens de ondernemer valt er op hem namelijk niets te verhalen. De uitspraak tegen Sapph is namelijk een uitspraak tegen Underlines. Die vennootschap was eigendom van het merk Sapph toen Dekkers de zaak startte. "Maar hierin ben ik geen aandeelhouder en ook geen bestuurder." Dat is oprichter/aandeelhouder Cor van Schoonhoven.  Heilbron: "Het zou logisch zijn dat bij hem verhaald zou worden."

Volgens Van Zon heeft Van Schoonhoven hem na de uitspraak van 25 mei benaderd om "de zaak op te lossen." Van Schoonhoven kreeg echter enkele weken later een hartaanval en raakte in een tijdelijk coma. "We hebben toen om ethische redenen besloten om de schade niet op hem te verhalen”, zegt Van Zon. “We zijn verder gaan kijken op wie we het konden verhalen."
Volgens Van Zon heeft Heilbron tijdens de bodemprocedure verzwegen dat de merkrechten van Underlines BV inmiddels in een andere BV waren ondergebracht, waarvan Heilbron wel aandeelhouder is. Heilbron:"De overdracht van het merk Sapph van Underlines naar Sapph Trademark heeft in 2007 al plaats gevonden, dan lijkt het me toch logisch dat je als advocaat dat hebt moeten constateren of had moeten onderzoeken."

Een korte inspectie bij de KvK leert het volgende. Sinds 21-12 -2007 is er de BV M.I. Trademarks opgericht  (met als handelsnaam Sapph Trademark). Op 22-07-2011 is de BV opgeheven. Op 13-7 van dit jaar is Sapph Fashion BV (en daaronder Sapph Distribution) opgericht, waarin de patenten en merkrechten zitten van Sapph. In deze BV is Underlines, Cor van Schoonhoven dus, echter verdwenen. In plaats daarvan duikt Wholes Beheer BV op.

En deze laatste naam staat op weer op naam van Roland Kahn. De hele kwestie lijkt daarmee inmiddels al weer ingehaald door nieuwe feiten. Na de uitspraak van de rechter was het duidelijk dat Sapph een mogelijke miljoenenclaim niet zou overleven. Heilbron heeft in juni daarom contact gezocht met retailondernemer Roland Kahn, die inmiddels als redder is opgetreden.

Succesmerken

Kahn is eigenaar van Excellent Retail Brands, de holding waar ook Kahns succesmerken als CoolCat en MS Mode onder hangen. Over de precieze totstandkoming van de deal en verdere verdeling (maar ook: of Schoonhoven er nog bij betrokken is) wil Heilbron geen commentaar geven. Wat precies de plannen zijn van Kahn met het merk Sapph, wil hij ook nog niet zeggen.
Vincent van Zon zegt te wachten "op Heilbrons reactie." Opmerkelijk is dat Van Zon nu actief in onderhandeling is met Kahn. "Ik praat om de dag met hem." Geruchten dat ook Marlies Dekkers en Roland Kahn op een of andere manier samen zouden gaan optrekken, worden door Van Zon ontkend: "Eerst moet het verleden zijn opgelost."

Maar alles lijkt erop dat Dekkers en Sapph steeds dichter naar elkaar toe bewegen. Een huwelijk zou best passen. De aandacht is nu even van Dekkers, maar die heeft het afgelopen jaar ook zwaar gehad. Volgens Vincent van Zon is verpanding van de aandelen sinds april opgeheven. Hij zegt dat hij de voorwaarden van de financiering heeft weten aan te passen en dat er geen nieuwe vermogensversterking via NIBC heeft plaatsgevonden. Dekkers is dit jaar een nieuwe lijn gestart die goedkoper in de markt wordt gezet, de zogeheten Undressed lijn, precies het Sapph-segment. De eerste winkel daarvoor is inmiddels geopend, Van Zon zegt dat er nu het plan is om snel dertig Undressed winkels te openen. Maar waar haalt hij daar die investering voor vandaan? De synergie tussen een mogelijke geldschieter Kahn en Marlies Dekkers lijkt opeens heel groot.

Lees ook:

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!