Dit zijn dé 5 financieringstrends van dit moment

Dit zijn dé 5 financieringstrends van dit moment

Hoe ambitieus je ook bent als kleine onderneming, bancaire leningen zijn steeds lastiger geworden. Gelukkig zijn er ook steeds meer mogelijkheden om financiering te krijgen. Dit zijn de vijf belangrijkste financieringstrends.

De financiële crisis leidde er in 2008 toe dat banken vooral kapitaalbuffers moesten opbouwen, steeds meer Europese regels te volgen kregen en dus kritischer zijn met kredieten.

Intussen voedden technologische ontwikkelingen ook de financiële sector en groeide het aantal online geldaanbieders. Zo zijn er allerlei financieringsplatforms ontstaan. Binnen verschillende sectoren kun je als onderneming met groeipotentieel op diverse manieren aan een leenbedrag komen om meer rendement te behalen.

Inspelend op die vergoedingen, de vraag vanuit de geldzoekende bedrijven én de steeds verfijndere technologische mogelijkheden vernieuwt ook het aanbod in gestaag tempo. We zetten de laatste financieringstrends op een rijtje.

Trend 1: angel investors

Een angel investor, in Nederland beter bekend als business angel, is een private investeerder die in veel gevallen zelf ondernemer is (geweest) en zijn vermogen in een ander bedrijf wil investeren. Het ingelegde bedrag varieert tussen de €25.000 en €750.000. Een ander verschil zit in de persoonlijke betrokkenheid van de investeerder. Die kan voordelen bieden, vooral als de investeerder goed bekend is in jouw sector. Naast kapitaal kan hij immers ook met zijn ervaring en netwerk de onderneming helpen. Verschillende angel investors kunnen ook samen, via crowdfunding of zogenaamde angel groups, vermogen in je onderneming investeren.

Deze financieringsvorm is vooral geschikt voor een kleine onderneming of start-up die de ervaring, betrokkenheid en het netwerk van de investeerder(s) wil benutten. Vanwege het grote risico van investeren in kleine, startende ondernemingen verlangen angel investors doorgaans wel een hoog rendement over hun investering.

Trend 2: Online leenplatform

Een online leenplatform brengt investeerders samen met ondernemers die op zoek zijn naar snelle financiering. Dit gebeurt in verschillende sectoren voor bedrijven in verschillende stadia, maar vooral aan bestaande bedrijven die op zoek zijn naar tijdelijke versterking van hun werkkapitaal. Dankzij de steeds veelzijdiger manier waarop crowdfunding wordt toegepast, is het als financieringsvorm geëvolueerd. Zo ontstonden online leenplatforms, waar niet alleen meer particulieren investeren, maar ook grote commerciële en publieke investeerders zoals pensioenfondsen, verzekeraars en de Europese Investeringsbank.

Online leenplatforms, zoals Funding Circle, zijn het meest geschikt voor bestaande kleine ondernemers die snel een lening tussen de €10.000 en €250.000 zoeken om een plotselinge uitgavenstijging, zoals een seizoensgebonden aankoop, een personeelsuitbreiding of overbruggingsuitgaven, te kunnen opvangen. Naast de snelheid is een belangrijk voordeel dat je geen equity inlevert aan de investeerder(s). Bovendien hoef je er geen ondernemersplan voor aan te leveren.

Waarom online lenen de nieuwe norm is
Steeds meer kleine ondernemers kiezen ervoor online te lenen. Zo regel je snel en veilig jouw online financiering. .

Trend 3: kredietunies

Investeerders en geldzoekende ondernemers worden in een kredietunie samengebracht door middel van een lidmaatschap. Ondernemers kunnen als investeerder of als kredietzoeker lid worden. Ze verkrijgen daarmee stemrecht en een winstdeling. Als voorwaarde geldt dat je als ondernemer actief bent in een bepaalde regio of branche. Elke financieringsaanvraag wordt door meerdere ondernemers beoordeeld. De investerende ondernemers beslissen daarbij zelf over het risico: er zijn geen externe rendementscriteria. Kredietunies financieren mkb’ers voor bedragen tot zo’n €250.000.

Een voordeel van deze financieringsvorm is dat je ook gebruik kunt maken van het netwerk van de andere leden. Een nadeel is dat je, om in aanmerking te komen voor krediet, wel een goed ondernemingsplan nodig hebt, met een overtuigend investeringsplan.

Trend 4: Revenue-based financing

Revenue-based financing is investeren op basis van omzet, in plaats van een aandeel. Je betaalt de investeerder als toekomstig rendement een percentage van de omzet van de onderneming. In de meeste gevallen ligt dit tussen de 2 en 5%. De investeringsovereenkomst geldt tot het overeengekomen maximum (de cap) is bereikt, vaak van twee- tot driemaal het ingelegde bedrag. In dat opzicht is revenu-based financing sneller terugverdiend dan het ‘traditionele’ venture capital. Het voordeel voor jou als ondernemer is vooral dat je geen equity hoeft in te leveren. Bovendien: als de omzet even minder is, loopt ook de aflossingsverplichting terug.

Deze vorm van financiering is het meest geschikt voor startups met (concreet zicht op) omzet en stevige marges. Wanneer die ontbreken, is deze vorm van financiering risicovol.

Trend 5: Stapelfinanciering

Nu er steeds meer aantrekkelijke alternatieven zijn, lijkt het ‘bank first’-stadium voor kleine ondernemers voorbij. Daarbij is het ook moeilijker geworden om één financier te vinden die bereid is het volledige bedrag te financieren dat je nodig hebt voor de groei van je bedrijf. Dit betekent dat het leenbedrag moet worden ‘opgestapeld’ tot een mix van diverse financiers. Deze stapelfinanciering neemt daarom sterk toe in populariteit.

Stapelfinanciering kan voordelig zijn omdat je zo een hoger bedrag kunt ophalen. Ook zijn banken waarschijnlijk sneller bereid een lening te verstrekken wanneer blijkt dat bijvoorbeeld een online leenplatform meefinanciert. Het kan geschikt zijn voor startups of bestaande ondernemingen.

Het gaat er wel om dat je de juiste mix kiest als werkkapitaal voor jouw onderneming. Want uiteindelijk heeft  iedere onderneming een eigen, passende oplossing nodig om aan (online) financiering te komen. Heb je als startup een groot bedrag nodig en verwacht je stevige marges? Dan zijn revenu-based financing en angel investors aantrekkelijke opties. Zoek je meer advies en inbreng van andere ondernemers in je sector of regio? Overweeg dan lid te worden van een kredietunie. Zoek je snel en eenvoudig, zonder veel administratieve rompslomp een wat lager bedrag? Doe dan een financieringsaanvraag bij een online leenplatform.