Startup in Residence: je startup ontwikkelen? Co-working met het Ministerie van Justitie en Veiligheid

Startup in Residence biedt startups de kans om in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Johnny Driessen ontwikkelde de app Always-on, die ex-gedetineerden helpt  hun leven weer op de rit te krijgen.

Een samenwerking met een ministerie om je startup verder te ontwikkelen: voor wie zich bezighoudt met maatschappelijke vraagstukken, is dit  een aantrekkelijke kans. Met de competitie Startup in Residence biedt het ministerie van Justitie en Veiligheid startups de kans om op elf verschillende vraagstukken, waaronder online kindermisbruik, hulp na cybercrime, rechtsbijstand en opsporing, een antwoord te vinden en in vijf maanden samen te werken aan de ontwikkeling van een prototype.

Startups kunnen zich met hun innovatieve idee tot en met 8 november aanmelden via deze link.

Johnny Driessen van de startup Assist Jeugdwerk is een van de gelukkige winnaars van vorig jaar. Samen met twee collega’s is hij sinds 2006 werkzaam in de jeugdzorg, waarbij hij jongeren helpt om structuur in hun leven aan te brengen, bijvoorbeeld na detentie of wanneer ze geen dak boven hun hoofd hebben. “Dat is een kwestie van jongeren bij de hand nemen en ze overal mee helpen. Dat klinkt simpel, maar is een vrij tijdrovende bezigheid en kon volgens ons een stuk makkelijker.”

App

Al een tijdje liep Driessen rond met het idee dat een app kon helpen om dit proces simpeler te maken. “Maar we hadden niet de financiële middelen noch de kennis om dit te ontwikkelen, dus bleven we zelf maar jongeren herinneren welke afspraken ze allemaal hadden.” 

Doordat structuur ontbreekt in het leven van jongeren die geen dak boven hun hoofd hebben of net uit detentie komen, vergeten ze vaak wat ze allemaal moeten regelen. “Daardoor worden afspraken vaak niet nagekomen. Soms is dat niet erg, maar in andere gevallen kan het cruciaal zijn. Kom je bijvoorbeeld niet opdagen bij de reclassering of je werkcoach, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan je straf worden omgezet van voorwaardelijk naar onvoorwaardelijk of kan de werkcoach je uitkering stopzetten. En wat als je een sollicitatie hebt en deze vergeet?”

Een oproep op Facebook van het Ministerie van Justitie en Veiligheid bracht schot in de zaak. Met het Startup in Residence programma wilde het ministerie samenwerkingen opzetten tussen startups en de overheid om samen maatschappelijke vraagstukken op te lossen. “Er werden specifieke vraagstukken genoemd, waarvan het verminderen van recidive er een was. Toen zag ik een kans om ons idee van een app uit te werken.”

Een half a4’tje met informatie werd ingestuurd naar het ministerie en Driessen en zijn collega’s werden uitgenodigd om het idee te pitchen. “Er was nog één andere partij in de race, maar wij wonnen uiteindelijk door onze inhoudelijke kennis van het onderwerp.”

ICT

Tegelijkertijd zat daar een valkuil voor de app Always-on, zoals het project inmiddels was gedoopt. “Ik had geen idee hoe je een app moest bouwen, wij hebben allemaal een achtergrond in hulpverlening.” Na een rondvraag op LinkedIn bleek dat er nogal wat bedrijven waren die hem maar wat graag wilden helpen. “We moesten in vijf maanden met een prototype komen, dus er moest heel snel veel werk worden verzet.” Uiteindelijk vond Driessen Roxelane, een partij die eerder apps met een sociaal karakter ontwikkelde. “We kregen via het ministerie de financiële middelen om het te realiseren, dat was precies het zetje dat we nodig hadden om het project te realiseren.”

Waar het idee eerst was om een app te maken waarin jongeren een agenda bij konden houden en herinneringen zouden krijgen als ze ergens moesten zijn, ontstond in co-working met het ministerie een meer uitgebreide versie, waarbij jongeren spelenderwijs geholpen worden om weer in het zadel te komen.

Jongeren moeten missies vervullen op zes verschillende leefgebieden, waaronder huisvesting, financiën en werk & inkomen, maar ook sociale relaties en gezondheid. “Dan krijgen ze uitleg over gezondheid, krijgen ze in een filmpje fitness oefeningen te zien die ze thuis kunnen doen, dus zonder een duur sportschoolabonnement. Ook  worden ze  herinnerd aan het afsluiten van een zorgverzekering; spelenderwijs  praktische zaken regelen dus!.”

Onderzoek

Naast ontwikkelgeld kregen de mannen achter Always-on van het ministerie trainingen hoe je binnen vijf maanden een project als dit maakt, hoe je met klanten omgaat, hoe je een business moet runnen. Als voorbeeld noemt hij Leaps. “In de jeugdzorg is het gebruikelijk om ellenlange vergaderingen te houden met grote hoeveelheden koffie. Alhoewel het zeker zijn charme en nut heeft, is het niet altijd even efficiënt. We leerden organiseren, sneller knopen doorhakken en keuzes maken. Dat gebruik ik nu ook in mijn dagelijkse werkzaamheden.”

Daarnaast waren de contacten heel nuttig om de app te ontwikkelen. “Om bijvoorbeeld met mensen bij de Reclassering te praten wat zij fout zagen gaan, waardoor wij dat konden doorvoeren in de app.’ Ook onderzoek dat werd gedaan naar integratie was zeer nuttig voor de ontwikkeling. ‘Er zijn echt deuren opengegaan die anders gesloten waren gebleven.”

Pilot

Na vijf maanden presenteerde Always-on de app aan potentiële afnemers en medewerkers van het ministerie. “Daardoor zijn we nu een pilot aan het draaien in de gemeente Zoetermeer om te zien hoe de app in de praktijk werkt.” Naast de gratis versie is er ook een uitgebreidere, betaalde versie. Het verdienmodel daarvoor werd gaandeweg aangepast. “Eerst wilden we potentiële klanten als de reclassering of woonbegeleiders  laten betalen, omdat er geen structureel budget vrijgemaakt kon worden hebben we het model aangepast. en  kan de app dan persoonlijker gemaakt worden, een wens vanuit de jongeren die hem tot nu toe gebruikt hebben.”

“Ze willen niet zomaar een algemeen nummer van een sportschool of een  bedrijf, maar van iets bij hen in de buurt. Op die manier is de drempel lager om daadwerkelijk een afspraak te maken, waar het uiteindelijk allemaal om draait.”

Startups kunnen zich met hun innovatieve idee tot en met 8 november aanmelden via deze link

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!