6 kritische succesfactoren die bepalen of je startup slaagt

Veel jonge bedrijven gaan ten onder aan conflicten tussen founders, stress of gebrek aan focus. Expertise om dat te voorkomen, is echter nauwelijks beschikbaar bij groeiversnellers zoals accelerators en incubators. Dat is een van de bevindingen in een nieuw onderzoek naar kritische succesfactoren voor startups.

Eelke PolléOndernemer Eelke Pollé belandde met haar travel-startup in een incubator, maar dat was niet het gouden ticket naar succes waar ze op hoopte. “Ik heb daar een waanzinnige tijd gehad met inspirerende mensen. Maar behalve dat was er eigenlijk niets dat heeft bijgedragen aan het succes van ons bedrijf.” Desondanks groeide haar bedrijf naar een geslaagde onderneming. Pollé maakte vorig jaar een “goede exit” door haar bedrijf te verkopen aan een andere ondernemer.

Maar de ervaring van haar tijd bij de incubator riep nog een hoop vragen op. “Ik kreeg de afgelopen jaren zoveel kopje koffie-verzoeken, dat ik dacht: ‘Eigenlijk zou je hiervoor een accelerator moeten optuigen.’ Maar als je dat doet, wat zijn dan eigenlijk de cruciale aspecten die zorgen voor succes? Blijkbaar waren die inspirerende ruimte en mensen in die incubator niet cruciaal, maar wat dan wel? Daar konden bestaande onderzoeken ook geen antwoord op geven.”

Expertgroep

Pollé bombardeerde deze vraag tot het onderwerp van haar MBA-scriptie (en studeerde er cum laude mee af). Het onderzoek licht zes aspecten uit die essentieel zijn om startups in winstgevende bedrijven te veranderen, gebaseerd op best practice cases van Nederlandse accelerators. Pollé wilde niet dat haar onderzoek “ergens in een la” belandde, en smeedde een expertgroep met daarin afgevaardigden van StartupDelta, de Kamer van Koophandel (KvK), het Erasmus Centre for Entrepeurship, alle grote accelerators van Nederlad, een organisatiepsycholoog en - niet geheel onbelangrijk - een aantal ondernemers. 

Zij doen meer dan bij elkaar komen en gezellig borrelen, benadrukt Pollé: “We gaan deze groep echt gebruiken om oplossingen te verzinnen, en die valideren binnen deze groep. Hoe kan een organisatiepsycholoog bijvoorbeeld bijdragen aan een accelerator? Zo hopen we bruggen te gaan bouwen. Er is veel kennis aanwezig, maar het vindt elkaar niet.” 

6 kritische succesfactoren

Pollé destilleerde zes belangrijke oorzaken waar startups door falen:  

1. Team (20% van de startups valt hierdoor om) - oftewel: heb je de juiste mensen? 
2. Geen markt (40%)
3. Slecht product (20%)
4. Geen groeikapitaal (30%)
5. Slechte marketing (20%) 
6. Groepsdynamiek: kun je gedurende het proces van het bouwen van een startup omgaan met conflicten, stress en gebrek aan focus? 

Matching founders

Vooral punt 1 (team) en 6 (Groepsdynamiek) zijn een barrière voor succes, stelt Pollé. Daardoor hebben accelerators moeite om de juiste teams te vinden, terwijl zij daar wel op selecteren. “Alleen een goed idee is niet genoeg, het valt of staat bij een compleet team en de ondernemers. Maar waar vinden die ondernemers elkaar dan?”

Daar is nog weinig hulp voor beschikbaar. “Je wordt ‘s ochtends wakker met een geniaal idee en je bent een waanzinnig goede programmeur. Maar waar vind je iemand met commerciële skills? En iemand die in een staat van oorlog ook je ‘mattie’ blijft? Als je zulke co-founders niet vindt, kom je een accelerator niet binnen, maar ze hebben er geen ontwikkeltools voor.” 

Pre-accelerator

Zij raadt accelerators aan om hiervoor een pre-accelerator op te zetten, om mensen met goede ideeën te koppelen aan co-founders. En om te testen of ondernemers elkaar ook in stormachtige tijden zullen bijstaan. “Neem een actieve rol bij het matchmaken, en wacht niet passief tot mensen elkaar opzoeken.” Programma’s als ‘Meet your co-founder” (UtrechtInc) kunnen daar aan bijdragen, beaamt Pollé desgevraagd.

Ook een ‘fit team’ wordt te vaak over het hoofd gezien.“ Ontzettend veel bedrijven falen door conflicten tussen founders, stress of gebrek aan focus. Hoe kun je founders trainen om daarmee om te gaan? Hier hebben maar weinig accelerators verstand van. Dat realiseren ze zich gelukkig ook, ze worstelen er echt mee.” 

Post-accelerator

Vooral voor B2C-startups (business to consumer) pleit Pollé voor een ‘post-accelerator’ die kan helpen met marketing. “Voor een B2B-startup is dit minder relevant, omdat die vaak al gekoppeld zijn aan een corporate die helpt met sales en marketing. Maar juist voor B2C heb je marketingkennis nodig die je als startup vaak niet in huis hebt, of de middelen niet voor hebt om in te kopen.” 

Pollé wil - ook met de nieuwe expertgroep - zorgen dat de zes kritische succesfactoren ook beschikbaar worden voor beginnende ondernemers, die niet per se snelgroeiende startups of scaleups zijn. “Je kan ook een hele succesvolle, landelijke kappersfranchise opzetten en waarde creëren.” 

De samenvatting van het onderzoek vind je in deze presentatie.

Redacteur en coördinator Sprout.nl. Tips: maarten@sprout.nl