Prinsjesdag 2018 voor startups: gemiste visie en oliedomme keuze

x

Precies NUL keer. Zo vaak komt het woord startup voor in de Miljoenennota. Zonde, want Nederland staat voor grote uitdagingen, (gast)blogt Erik de Heer, die bij EY snelgroeiende bedrijven helpt. 

Op veel terreinen is innovatie keihard nodig en die gaat echt niet van de gevestigde orde komen. Die moet juist voor een groot deel komen van jonge nieuwe bedrijven, startups dus. Dit kabinet heeft helaas geen oog voor het stimuleren van startups. Ik mis een duidelijke visie.

Het Belastingplan pakt dit jaar voor startups zowel negatief als positief uit. Daarnaast zijn er twee heel belangrijke gemiste kansen. De regering laat de mogelijkheid achterwege om de regeling voor het belonen met opties soepeler en eerlijker te maken. Ook het stimuleren van investeringen in startups door zowel particulieren als de mooie groep van angel investors met durfkapitaal ontbreekt. 

Verliesverrekening beperkt

Wat mij verder opvalt is de keuze om de termijn voor verliesverrekening te beperken van negen naar zes jaar. En vooral de redenering erachter vind ik oliedom. Ik citeer: “Als een onderneming er in zeven jaar niet in slaagt om per saldo winst te maken, roept dit twijfels op over haar levensvatbaarheid”. Dit is totaal achterhaald in de huidige tijd waarin startups direct internationaal moeten opschalen om succesvol te worden! En al helemaal in de high tech- en life sciences-industrie. Snel weer aanpassen, dus.

Tarief omlaag, 30%-regeling ingekort

In vogelvlucht nog even de elementen uit het Belastingplan die positief en negatief uitpakken. Positief zijn:

1. Het tarief van de vennootschapsbelasting gaat omlaag en dan met name voor bedrijven die nog niet veel winst maken. Dit helpt jonge, groeiende ondernemers.

2. De kosten voor werknemers in algemene zin worden lager omdat het inkomstenbelasting tarief wordt verlaagd. Dit helpt bij het aantrekken van personeel.

Helaas zijn er dus ook negatieve punten:

1. De 30%-regeling wordt ingekort van acht naar vijf jaar. Dit is nadelig voor startups en scaleups omdat die regeling hard nodig is voor het aantrekken van buitenlands talent.

2. Beperking van de verliesverrekening. Bedrijvigheid die in de opstartfase zwaar investeert en pas veel later winstgevend wordt, is juist gebaat bij verruiming van de verliesverrekening.  

Erik de Heer Associate Partner bij EY en Head of EYnovation Netherlands, een onderdeel dat startups en scaleups bedient.