Recordaantal Nederlandse bedrijven groeit sneller dan het licht

Picnic

Picnic, Wonderkind, Helloprint: ze waren afgelopen jaar lang niet de enige snelle groeiers van ons land. Nederland telde er maar liefst 10.200(!).

Fijn nieuws van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS): afgelopen jaar waren er in Nederland voor het eerst meer dan 10 duizend snelgroeiende bedrijven. In totaal gaat het om 10.200 snelle groeiers. Dit is een record en bovendien een stijging van 20 procent ten opzichte van het vorige record in 2017, toen ons land 8.500 snelgroeiende ondernemingen telde.

Het CBS ziet bedrijven als snelle groeiers wanneer zij 3 jaar achter elkaar 10 procent groeien in personeel. In het eerste jaar van de telling moet het bedrijf ten minste tien man personeel in dienst hebben. Sinds 2014 steeg het aantal snelgroeiende bedrijven ieder jaar. Sinds 2014, toen er nog 5.520 snelle groeiers waren, steeg dit aantal met 85 procent.

De meeste snelle groeiers bevinden zich in de categorie bedrijven met tien tot vijftig medewerkers, maar procentueel gezien groeide het aantal snelle groeiers onder bedrijven met meer dan vijftig werknemers vrijwel even snel.

Hoe valt de groei te verklaren? Volgens CBS deels doordat er afgelopen jaar veel overnames werden gedaan. Bij een vijfde van het totaal aantal snelle groeiers ging het om een overname. Ook is het aantal snelgroeiende bedrijven dat zich hiermee bezig heeft gehouden sinds 2014 verdubbeld.

Kijken we naar in welke branches de meeste snelle groeiers zich bevinden, dan wint de zakelijke dienstverlening (2.710 bedrijven), gevolgd door de handel (2.470) en horeca (1.400). De eerste twee branches spreken voor zich, gezien de grote dienstensector in Nederland en de toename aan techbedrijven. De snelle groei in de horecawereld past bij het economisch getij. Gaat het goed met de economie, dan gaat men sneller uit eten of naar de kroeg.

Volg ons ook op Twitter en Facebook

Tips? Mail redactie@sprout.nl

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!