Vier keer cloud computing

Cloud computing is de toekomst. Eind dit jaar heeft 20 procent van de bedrijven alle it-toepassingen op internet geplaatst. Vier vragen voor ook jij overstag gaat.

Cloud computing is de toekomst, zegt Microsoft-ceo Steve Ballmer en hij is niet de enige die er zo over denkt. Volgens onderzoeksbureau Gartner zal twintig procent van de bedrijven in 2010 alle it-toepassingen in de cloud hebben geplaatst. Vier vragen voordat je overstag gaat.

Hoort het bij de corebusiness?

Cloud computing kent drie modellen, zegt Rob Willekes, product sales specialist datacenter bij Cisco: platform als een dienst, software als een dienst en infrastructuur als een dienst. “Bepaalde onderdelen van je bedrijfsvoering zullen in de cloud terechtkomen, maar misschien is het voor sommige applicaties veel efficiënter als je ze binnen het bedrijf houdt.” Volgens Willekes zullen er binnen een paar jaar hybride modellen ontstaan, waarbij een deel van de toepassingen in de cloud worden geplaatst, en een deel binnen de bedrijfsmuren zal worden gehouden. In het laatste geval zal het dan gaan om essentiële bedrijfsonderdelen. “Stel dat je miljoenen kan verliezen als de software niet werkt, of als de data niet meer bereikbaar is. Dat kan je je als bedrijf niet permitteren.” Willekes vergelijkt de ontwikkeling met de catering binnen bedrijven: vroeger smeerden bedrijven zelf de broodjes van werknemers, tegenwoordig worden daarvoor professionele cateringbedrijven voor ingehuurd. Broodjes smeren is namelijk niet zo belangrijk als geld verdienen.

Worden er kosten mee bespaard?

Kosten besparen is één van de vaak gebruikte argumenten om in cloud computing te stappen. Servers en hardware hoeven niet meer aangeschaft te worden, als bedrijf neem je alleen nog maar een dienst af, je betaalt bijvoorbeeld een terugkerend bedrag voor de beschikbaarheid van data. Volgens Panda Security is 40% van het MKB-segment al overgestapt, deze bedrijven besparen kosten en kunnen zich tegelijkertijd op belangrijker zaken richten. De stap naar diensten in de internetwolken is desondanks een grote, want het vraagt om een ander soort investering (en natuurlijk om complete afschrijving van de huidige servers en hardware). “De prikkel om de omslag te maken is er niet als huidige apparatuur nog niet vervangen hoeft te worden”, zegt Jan Bakker, managing director van Surfdiensten. Bezuinigingen moeten doorvoeren kunnen wel voor die prikkel zorgen, zegt Jorn Bijnsdorp, directeur e-vailable bij e-office. “Voor bedrijven brengt het uiteindelijk een kostenvoordeel met zich mee, naast de zachte voordelen.”

Lost het bestaande problemen op?

Waarmee we zijn aangekomen bij de derde vraag. De zachte voordelen die cloud computing met zich mee kunnen brengen, zijn bijvoorbeeld een betere bereikbaarheid. Bereikbaarheid voor medewerkers onderling, en bereikbaarheid van de bedrijfskritische data. “Je kan er samenwerkingsproblemen mee oplossen”, aldus Bijnsdorp. Het is daarmee een hulpmiddel bij wat vaak het nieuwe werken wordt genoemd. Een praktijkvoorbeeld is de dienst die Mitel aanbiedt. Vroeger maakte het Canadese bedrijf telefooncentrales, tegenwoordig levert het telefonie als dienst over het netwerk. Een voorbeeld hoe dat kan uitpakken: werknemers kunnen met een pasje inloggen op flexplekken en deze werkplek naar eigen inzicht inrichten, eventueel met aanvullende diensten als tekstverwerking. Data kan overal worden benaderd, zolang het pasje maar met de medewerker meereist.

Is het vertrouwen er?

Zomaar je data door een externe partij laten beheren, dat is nogal een stap. Wat als dat bedrijf failliet gaat? Of die partij de informatie voor eigen gewin gaat gebruiken? Er heerst nog een soort koudwatervrees ten opzichte van de cloud. Veel bedrijven hebben er nog niet voldoende vertrouwen in, maar beginnen het nut wel langzaam maar zeker in te zien, zegt Nick Lowe, regional director van Noord-Europa bij Check Point. Dat beaamt Jeremy van Doorn, manager systems engineering Benelux bij VMware. Volgens Van Doorn kiezen bedrijven steeds vaker voor een geleidelijk pad, waarbij niet meteen voor 100% in de wolken wordt gesprongen, maar een interne, afgesloten cloud het startpunt is. “Zo kunnen bedrijven langzaam wennen aan deze ontwikkeling.”