'Winsten ondernemers in de lift'

Er breken weer beter tijden aan voor het Nederlandse bedrijfsleven. In het tweede kwartaal van 2014 versnelt de groei van de bedrijfswinsten. Dat voorspelt de Winstmeter Ondernemers van Z24.

De Winstmeter Ondernemers, de barometer van zakensite Z24 voor de ontwikkeling van bedrijfswinsten in Nederland, voorziet voor het tweede kwartaal van dit jaar een groei van 2,8 procent. 

Daarmee groeien de operationele bedrijfswinsten in Nederland naar verwachting nog iets sterker dan in het eerste kwartaal van 2014, waarvoor de prognose met 0,7 procentpunt is verhoogd tot 2,5 procent groei.

Volgens de uitkomsten van de barometer hebben ondernemers nog relatief weining last van werknemers die hogere lonen eisen. Ook zou de zachte winter ervoor gezorgd hebben dat bedrijven met relatief lage kosten de lente ingaan. 

Meer indicatoren op groen

Vertrouwensindicatoren zoals de Nevi-Index, een maandelijkse peiling onder inkoopmanagers, laten sinds eind 2013 sterke groei zien. Zowel de exportorders als de binnenlandse vraag tonen tekenen van herstel. Ook in de eerste maanden dit jaar blijft de stemming onder inkoopmanagers positief, al neemt het verwachte groeitempo iets af.


Bij de algemene financiële gezondheid van bedrijven vallen vooral de verschuivingen bij relatief sterke en zwakke ondernemingen op. Zo neemt in de metingen van adviesbureau Graydon het aantal bedrijven met een 'zeer goed'-cijfer voor de kredietwaardigheid toe bij het slot van 2013, terwijl het percentage bedrijven met een 'goede' kredietrating licht daalt.

Aan de kostenkant krijgen bedrijven extra steun: sinds de start van 2014 vlakt de loongroei sterk af, zo blijkt uit loondata van softwarebedrijf en salarisverwerker UNIT4. Loongegevens over de eerste drie maanden van 2014 tonen een terugval van ruim een procentpunt, vergeleken met de loongroei van van rond de 1,5 procent uit de eerste drie maanden van 2013.

Methodiek Winstmeter

Het model van de Winstmeter Ondernemers is gebaseerd op twaalf indicatoren die voorspellende waarde hebben. Daaronder vallen gegevens over vertrouwen van ondernemers (Nevi), financiële ratings van bedrijven (Graydon) en salarisdata (UNIT4). De Winstmeter Ondernemers voorspelt de ontwikkeling van de operationele winst van Nederlandse bedrijven. Dit op basis het netto exploitatieoverschot, een maatstaf voor bedrijfswinsten die het Centraal Bureau voor de Statistiek elk kwartaal publiceert.

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!