Zieke werknemers tijdens de vakantie, zo ga je ermee om

Veel werknemers zijn of gaan binnenkort met vakantie. Hoe ga je om met medewerkers die ziek zijn voor hun vakantie of ziek worden op hun vakantie?

De meeste werknemers genieten, maar sommige werknemers worden ziek. Of zijn al ziek, maar vragen wel toestemming om met vakantie te gaan. Of erger: gaan met vakantie zonder enige vorm van communicatie. Hoe ga je hier als werkgever mee om? In deze blog een aantal tips voor de praktijk.

Ziek worden op vakantie. Balen?

Een exotische ziekte op een tropisch eiland? Het kan de beste overkomen. De werknemer is op dat moment nog wel op zijn vakantiebestemming, maar neemt geen vakantiedagen meer op. Er is namelijk sprake van ziekteverlof en niet langer van vakantieverlof. Hetzelfde geldt voor de lerares die gewoon thuis blijft tijdens de schoolvakantie, maar een griepje oploopt. Ook zij neemt vanaf het moment dat zij ziek wordt geen vakantiedagen meer op. Dit is alleen anders indien de werknemer ermee instemt dat zijn ziektedagen als vakantiedagen worden aangemerkt. Deze instemming is vormvrij, maar moet de werkgever wel achteraf kunnen bewijzen.

Een zieke werknemer vraagt vakantie aan

In de situatie dat een 100 procent zieke werknemer al vakantie heeft aangevraagd – bijvoorbeeld voordat hij ziek werd – dan moet worden gekeken of deze werknemer op het moment van de vakantie in staat is om werkzaamheden te verrichten. Als re-integratie, om welke reden dan ook, niet aan de orde is dan kunnen die dagen niet worden aangemerkt als vakantiedagen, zo oordeelde ook de Kantonrechter Gelderland.

Een zieke werknemer vraagt vakantie aan

Omdat een werknemer tijdens ziekte vakantiedagen opbouwt, maar deze dus niet opneemt kan het aantal opgebouwde dagen flink oplopen. Er kan dan een zogenaamd stuwmeer aan vakantiedagen ontstaan. De hoofdregel is weliswaar dat wettelijke vakantiedagen na zes maanden in het nieuwe kalenderjaar vervallen, maar dat geldt niet als de werknemer in deze periode zo ziek was dat re-integratie niet aan de orde was. Het is wel mogelijk om afspraken te maken over de zogenaamde bovenwettelijke vakantiedagen tijdens ziekte, de dagen die de werknemer krijgt van de werkgever boven het wettelijk minimum. Zo stond in de arbeidsvoorwaardengids die ter discussie stond bij de Kantonrechter Utrecht dat een zieke werknemer alleen over de laatste zes maanden van arbeidsongeschiktheid bovenwettelijke vakantiedagen opbouwt. Deze afspraak is geldig.

Ziek en zonder toestemming met vakantie

Wat nu als een zieke werknemer zonder toestemming van de werkgever op vakantie blijkt te zijn? In een zaak bij het Hof Den Bosch ging het om een zieke werkneemster die een aantal afspraken met de bedrijfsarts had gemist en vervolgens bijna een maand op vakantie in Turkije bleek te zijn. Zij had daarvoor geen toestemming gekregen. Sterker nog, de werkgever kwam er zelf achter toen zij onbereikbaar bleek. Voor de werkgever was de maat vol en hij ontsloeg haar op staande voet. Dit was een terechte sanctie, zo oordeelde de rechter. 

Tips voor de praktijk

  • Is de werknemer ziek geworden op vakantie, overweeg dan met de werknemer afspraken te maken over het (deels) opnemen van vakantiedagen in plaats van ziektedagen;
  • Houd in de gaten dat een zieke werknemer wel vakantiedagen opbouwt, maar deze in sommige situaties niet kan gebruiken. Er kan zo een enorme aanspraak op vakantie ontstaan;
  • Maak afspraken met de werknemer over de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen bij ziekte om zo te voorkomen dat de zieke werknemer nóg meer vakantiedagen opbouwt;
  • Wijs de zieke werknemer erop dat ook hij zich heeft te houden aan de voorschriften omtrent vakantie. Grove schending kan een reden voor ontslag op staande voet zijn.

Dit artikel is geschreven door Eva Knipschild, advocaat en mediator bij advocatenkantoor Kennedy Van der Laan en gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Oorspronkelijk gepubliceerd bij onze collega's van MT.nl. Afbeelding via Dashmote.

Elke ochtend...

X
het belangrijkste ondernemernieuws in jouw mailbox? Gegarandeerd Sprout-stijl!