Nieuwe aanbestedingswet: 60 miljard eerlijker delen

De nieuwe aanbestedingswet maakt het meedingen naar projecten toegankelijker voor ondernemers. Expert uit het Sprout Netwerk Arthur van der Wees legt uit.

Jaarlijks koopt de overheid – nog steeds, hoewel wat minder dan voorheen – voor ruim 60 miljard euro in bij meer dan 70.000 leveranciers. Daarvoor worden 10.000 aanbestedingen uitgeschreven. Voor veel ondernemingen is het niet bepaald de meest favoriete route naar deals en omzet, maar het blijft natuurlijk interessant. En per 1 april zijn daarvoor ook nieuwe redenen; kort gezegd heeft men het makkelijker gemaakt.

Meer concurrentie, minder red-tape

Vanaf 1 april 2013 is de nieuwe wetgeving voor aanbestedingen van kracht. Met deze wijziging van de aanbestedingswet wordt onder meer gestreefd naar:

  1. meer concurrentie;
  2. minder administratieve lasten;
  3. meer uniforme aanbestedingspraktijk;
  4. een eenvoudigere afhandeling van klachten.

Anders gezegd is de bedoeling nationale aanbestedingen eenvoudiger en toegankelijker te maken:

Toegankelijker

Toegankelijker doordat de eisen aan de ondernemer in verhouding moeten staan tot de uit te voeren opdracht, oftewel het proportionaliteitsvereiste. Daarnaast moet de aanbestedende dienst objectief, transparant op gelijke niet discriminerende wijze handelen. Er mag geen sprake meer zijn van clustering van opdrachten waardoor deze opdrachten niet te groot van omvang zijn. Hierdoor kunnen ook MKB’ers en ZZP’ers meedoen aan aanbestedingen en kans maken op de gunning ervan.

Eenvoudiger

Eenvoudiger vanwege de eigen verklaring van de ondernemer waarmee deze aangeeft of aan de gestelde vereisten wordt voldaan. Alleen de ‘winnende’ ondernemer moet originele bewijsstukken inleveren. De regels waaraan een aanbesteding moet voldoen zijn verder duidelijker; de wet geeft voldoende richtlijnen aan. Bovendien wordt de gehele aanbestedingsprocedure digitaal verricht, van (voor)aankondiging tot de gunning van opdrachten, via TenderNed, daardoor hoeven ondernemers maar één keer bedrijfsgegevens in te vullen.

Wet biedt nieuwe kansen

Naast dat de nieuwe aanbestedingsprocedure meer concurrentie moet opleveren, kan het er dus ook voor zorgen dat er meer, kleinere, opdrachten te verdelen zijn. Wat betekent dat voor jou? Een aanbesteding volgen en erop inschrijven wordt interessanter voor jouw onderneming door de – naar men stelt – verminderde administratieve lasten. Hoewel arbitrair, moeten de contractuele voorwaarden van de overheid straks ook proportioneel zijn (‘in redelijke verhouding staan tot de opdracht’). Van echt professioneel inkopen door de overheid lijkt het hiermee nog niet te komen, maar het is een stap in de goede richting.

Via TenderNed, een soort marktplaats voor aanbestedingen, kunt je alle aanbestedingen vinden en op de hoogte worden gehouden per interessant werkgebied. Eigenlijk te eenvoudig om niet in te gaten te houden.

 

Arthur van der Wees is oprichter en managing partner van Arthur’s Legal