The Voice of Innovation 2016

De procedure

 • Studenten van de Universiteit Twente melden zich aan via het Universiteitsfonds Twente.
 • De beurzen zijn bedoeld voor excellente masterstudenten en jonge alumni met een ondernemende attitude en een studiewens met een technisch profiel. De financiële bijdrage kan worden aangewend voor een vervolgopleiding of een kennisbootcamp in het buitenland.
 • De kandidaat dient een ondernemende attitude te hebben en bij voorkeur ‘student-ondernemer’ dan wel ondernemer te zijn: een student/alumnus die al tijdens zijn of haar studie een onderneming heeft dan wel deze aan het opstarten is, dan wel een product ontwikkelt dat hij of zij in de markt wil zetten.
 • De focus van de studie/ kennisbootcamp moet liggen op innovatieve ideeën in een richting die in de toekomst van waarde is voor Nederland. De uitwerking hiervan dient plaats te vinden in het buitenland om uiteindelijk de opgedane kennis weer mee terug te nemen naar Nederland.
 • De masterstudent moet naar verwachting binnen maximaal 1 jaar afstuderen in een technische master. De alumnus mag niet langer dan drie jaar geleden zijn afgestudeerd in een technische master.
 • De kandidaat dient excellente studieresultaten te behalen.       
 • De beursaanvraag werkt via een uiteenzetting van doel en motivatie, een studieplan en een begroting.
 • De hoogte van de beurzen bedraagt, afhankelijk van de aard, de kwaliteit en de kwantiteit van de aanvragen, tussen de 1.500 en 5.000 euro. Er zijn geen resultaatverplichtingen.
 • Studenten moeten een Nederlandse nationaliteit hebben of minimaal drie jaar in Nederland woonachtig zijn.
 • De selectie van de kandidaten wordt gedaan door zowel medewerkers van DB&P als de Universiteit Twente. Genomineerde kandidaten worden elk jaar in mei gepresenteerd op www.thevoiceofinnovation.nl (link www.thevoiceofinnovation.nl). De drie kandidaten met de meeste stemmen ontvangen een studiebeurs uit het De Breed Kreiken Innovatiefonds.
 • Er mag maar 1x worden gestemd op een kandidaat. Het mailadres zal enkel gebruikt worden om op de hoogte gehouden te worden van het verloop van The Voice of Innovation.
 • Voor meer informatie neem contact op met Judith Herrewijn via innovatiefonds@debreed.nl of via 076-5654321.