Joost de Kluijver - Closing the Loop

Joost de Kluijver verduurzaamt met Closing the Loop de industrie achter mobiele telefoons. De sleutel: urban mining, ofwel het winnen van grondstoffen via recycling. Closing the Loop richt zich daarbij wereldwijd op afgedankte mobieltjes, die naar Europa worden gehaald om kostbare metalen eruit terug te winnen, iets wat in ontwikkelingslanden (op een duurzame manier) onmogelijk is. De Kluijver sluit de kringloop door ondernemerschap in Afrikaanse en Aziatische landen te stimuleren en afval te behoeden voor de vuilnisbelt: met afgedankte mobieltjes verdwijnt jaarlijks 1 miljard aan goud. Dat zorgt voor een goed sluitende businesscase. In Afrika, maar ook voor De Kluijvers bedrijf.