info_8805291

Victor Robert
Poppenburg
Bedrijf:
Second Home Mondial

Facebook:
Twitter:
Linkedin:
Website bedrijf:

Second Home Mondial: 

Met name vanwege de te verwachten groeiende financieel-economische ontwikkeling in Nederland alsmede in de wereld alsmede door de vergrijzing van de samenleving in Nederland en in de wereld zal op de korte- en lange termijn de belangstelling bij potentiele belangstellenden, te weten: particulieren, ondernemers, informal investors alsmede investeringsmaatschappijen in Nederland in de aankoop van Exclusief Particulier Onroerend Goed in Nederland alsmede in het buitenland proportioneel gaan toenemen.

Algemeen:

Met name vanwege de te verwachten groeiende financieel-economische ontwikkeling in Nederland alsmede in de wereld alsmede door de vergrijzing van de samenleving in Nederland en in de wereld zal op de korte- en lange termijn de belangstelling bij potentiele belangstellenden, te weten: particulieren, ondernemers, informal investors alsmede investeringsmaatschappijen in Nederland in de aankoop van Exclusief Particulier Onroerend Goed in Nederland alsmede in het buitenland proportioneel gaan toenemen. 

Second Home Mondial kent als marketing- en netwerkorganisatie de markt van Exclusief Particulier Onroerend Goed als geen ander en beschikt over een ruime professionele kennis en ervaring op het gebied van Exclusief Particulier Onroerend Goed voor (potentiële) belangstellenden in Nederland en in het buitenland. 

Second Home Mondial initieert en begeleid contacten over de verschillende projecten en combineert vraag met aanbod. In opdracht van Nederlandse makelaars en projectontwikkelaars gevestigd in de verschillende landen.

Landelijk netwerk:

Second Home Mondial heeft sinds 2008 een professioneel relatie-netwerk opgebouwd met gerenommeerde Makelaars o.g. en projectontwikkelaars welke gevestigd zijn in Nederland en is eveneens een samenwerkingsverband aangegaan met een groot aantal gerenommeerde Nederlandse makelaars o.g. en projectontwikkelaars gevestigd in de verschillende landen om Exclusief Particulier Onroerend Goed op een professionele wijze onder de aandacht te kunnen brengen bij potentiële belangstellenden woonachtig in Nederland. 

Second Home Mondial is in staat Exclusief Particulier Onroerend Goed op een uitermate professionele wijze aan de Nederlander te kunnen aanbieden. 

Second Home Mondial organiseert periodiek en regionaal op kleine landgoederen/kasteeltjes in Nederland infotainment- en lifestyle-bijeenkomsten Exclusief Particulier Onroerend Goed in samenwerking met gerenommeerde Makelaars o.g. en projectontwikkelaars gevestigd in o.m. de landen Frankrijk, Spanje, Italie, Duitsland, Oostenrijk, Zuid-Afrika, Zwitserland, Florida, Aruba, Bonaire en Curaçao alsmede met Makelaars o.g. en projectontwikkelaars gevestigd in Nederland.

Samenwerking:

Second Home Mondial werkt in Nederland en in het buitenland nauw samen met:

 • Makelaars o.g. en projectontwikkelaars
 • Notarissen
 • Fiscaal Juristen
 • Belastingadviseurs
 • Accountants

Alsmede met:

 • Brancheorganisaties
 • Lokale ondernemersverenigingen
 • Serviceclubs (o.m. Rotary en Lions)

Buitenlandse vertegenwoordiging:

Second Home Mondial vertegenwoordigd sinds 2008 vanuit Nederland - gerenommeerde Nederlandse makelaars o.g. en projectontwikkelaars gevestigd in:

 • Frankrijk
 • Spanje
 • Italie
 • Duitsland
 • Oostenrijk
 • Zuid-Afrika
 • Zwitserland
 • Florida
 • Aruba
 • Bonaire
 • Curacao

Op deze wijze wordt door de marketing- en netwerkorganisatie Second Home Mondial op een professionele doel- en resultaatgerichte wijze ingespeeld op de belangrijke demografische ontwikkeling in de samenleving in Nederland alsmede in Europa: de vergrijzing. 

Second Home Mondial geeft een professioneel antwoord op de behoefte van de Nederlander om periodiek en regionaal geinformeerd te willen worden omtrent de verschillende mogelijkheden van aankoop van Exclusief Particulier Onroerend Goed in Nederland alsmede in het buitenland alwaar men zich wel of niet permanent wenst te gaan vestigen. 

De animo voor Exclusief Particulier Onroerend Goed neemt toe:

De afgelopen twee jaar neemt de animo voor een tweede woning van voornamelijk geïnteresseerden tussen 35 en 65 jaar weer toe. De interesse gaat niet alleen uit naar landen met een aangenaam klimaat, ook Nederland en Oostenrijk behoren tot populaire locaties. Tijdens de Second Home International zijn er volop mogelijkheden om inspiratie en informatie te vergaren over een tweede huis. Over de Nederlandse markt voor recreatiewoningen is onlangs een interessant rapport verschenen in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen (NVM) met bijzonder interessante conclusies. 
 

Kansen op de markt voor recreatiewoningen:

Een van de conclusies uit het rapport van de NVM is dat de vraag naar recreatiewoningen voor de komende vijf jaar omvangrijk zal zijn. Als een kwart van de huishoudens die momenteel zeker zijn over de aanschaf ook daadwerkelijk overgaat tot de aanschaf, zou dit jaarlijks tot circa 3.500 transacties leiden. Dat is bijna een verdubbeling van het gemiddelde aantal transacties per jaar als vergelijking over een periode van de afgelopen tien jaar. Het betreft hier in meerderheid huishoudens die op dit moment nog geen recreatiewoning bezitten. 

Recreatiewoningen op vakantieparken:

Een groot deel van de bestaande recreatiewoningen bevindt zich op vakantieparken. Op deze recreatieoorden worden verschillende beheerconstructies voor de recreatiewoningen aangeboden. De koper heeft vaak de keuze de verhuur zelf te regelen of deze uit te besteden aan de parkexploitant. In dat laatste geval zijn er twee concepten mogelijk: rendement op basis van de daadwerkelijke huuropbrengst of een gegarandeerd rendement gedurende een vooraf vastgestelde periode. 
 

Vastgoed als alternatief voor de spaarrekening:

De Europese Centrale Bank (ECB) wil de economie stimuleren door lenen en uitgeven aantrekkelijk te maken. Banken kunnen goedkoop lenen, waardoor ook de hypotheekrente historisch laag is. De ECB maakt sparen juist onaantrekkelijk. Ze vragen zelfs een negatieve rente om geld veilig te stallen. Banken betalen hierdoor voor spaargeld en dit zorgt voor de huidige lage spaarrente. Het is dan ook niet meer dan logisch dat mensen met spaargeld op zoek gaan naar alternatieven. Doordat de hypotheekrente historisch laag staat, zijn er nog gunstigere mogelijkheden voor de financiering van het tweede verblijf. Beleggen in stenen biedt nog steeds een prima toekomstperspectief met de kanttekening dat het hier om investering op lange termijn gaat. Tijdens de Second Home International zijn er voldoende mogelijkheden om te kijken en vergelijken als het gaat om vastgoedbeleggingen. Een tweede woning kan ook een prima vastgoedbelegging zijn als het doel is om deze woning te verhuren. Belangrijk om te weten dat de verhuurbaarheid in grote mate afhankelijk is van de locatie, de bereikbaarheid en de voorzieningen in de (directe) omgeving. Rendementen tussen vijf en zeven procent op jaarbasis zijn realistisch, maar daarbij hoort een uitgekiend verhuurplan van een gerenommeerde verhuurorganisatie. 
 

Second Home International Utrecht:

Van 23 september 2016 tot 25 september 2016 vindt in Jaarbeurs Utrecht de de beurs Second Home International plaats.

Tijdens de beursdagen worden doorlopend lezingen en presentaties verzorgd door deskundigen, actief voor gerenommeerde organisaties.

Deze seminars voorzien de bezoekers van waardevolle en nuttige informatie over bijvoorbeeld de wet- en regelgeving en de fiscale en juridische aspecten die van belang zijn bij aankoop en bezig van vastgoed in het buitenland.

Tevens zijn er seminars over hoe je je tweede huis succesvol kunt verhuren. 

Een tweede woning kan ook een prima vastgoedbelegging zijn als het doel is om deze woning te verhuren.

Belangrijk om te weten dat de verhuurbaarheid in grote mate afhankelijk is van de locatie, de bereikbaarheid en de voorzieningen in de (directe) omgeving.

Rendementen tussen vijf en zeven procent op jaarbasis zijn realistisch, maar daarbij hoort een uitgekiend verhuurplan van een gerenommeerde verhuurorganisatie.

Bezichtigingsreizen:

Second Home Mondial organiseert eveneens voor potentiele belangstellenden in Nederlanden in samenwerking met gerenommeerde makelaars o.g. en projectontwikkelaars gevestigd in de verschillende landen exclusieve bezichtigingsreizen. 

Indien u hiervoor belangstelling heeft verzoeken wij u ons hiertoe een email te zenden zodat wij u nader telefonisch en/of schriftelijk kunnen informeren omtrent de verschillende bezichtigingsreizen.

Inlichtingen: 

Second Home Mondial 

Victor Robert Poppenburg, directeur-eigenaar 

Telefoon: 06-57034761

Email     : info@secondhomemondial.com

 

 

lees meer
contact

Soortgelijke members

Stephan Slee

SLEE Communicatie

Christiaan Reijman Hinze

RH Business Consultants