Gebruik privégoederen en privéauto

Voor het zakelijk gebruik van privégoederen mag je de kosten aftrekken van de winst. Ook zakelijk gereden kilometers met jouw privéauto mag je aftrekken. De checklist gebruik privégoederen en privévervoermiddel.

Voorwaarden gebruik privégoederen en privévervoermiddel

Voordeel gebruik privégoederen en privévervoermiddel: maximale winst of korting

Van de privégoederen die je voor de inkomstenbelasting opgeeft in box 3 en (deels) zakelijk gebruikt, mag je de kosten van de winst aftrekken. Je mag maximaal het bedrag aftrekken dat je in box 3 aan belasting betaalt over deze goederen.

Voor het zakelijk gebruik van jouw privéauto mag je per zakelijk gereden kilometer 19 eurocent van de winst aftrekken. Dit is een forfaitair vastgesteld bedrag: je mag naast de kilometervergoeding geen overige autokosten van de winst aftrekken, zoals brandstofkosten of onderhoudskosten.

Aanspraak maken op gebruik privégoederen en privévervoermiddel

Evenals bij de zelfstandigenaftrek breng je het gebruik privégoederen en de 19 eurocent per zakelijk gereden kilometer (alleen met je privéauto) in mindering op de winst die je met je bedrijf hebt gemaakt. Uiteindelijk blijft er een belastbaar inkomen over. Daarover wordt de inkomstenbelasting geheven.

Dit artikel is geactualiseerd met hulp van de Belastingbutler.

Zie onze website voor meer informatie