Investeringsaftrek

De investeringsaftrek bevat verschillende aftrekposten voor investeringen in bedrijfsmiddelen en het milieu. De checklist investeringsaftrek.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De voorwaarden van de KIA: 
  • Je investeert in bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor een investeringsaftrek
  • Je investeert een bedrag tussen de 2.300 en 306.931 euro (in 2015 zelfs tot 309.693 euro)
Voordeel KIA (maximale winst of korting): Afhankelijk van de gedane investering kun je tot maximaal 15.470 euro (in 2015 is dat tot 15.609 euro) aftrekken van de belasting.

Milieu-investeringsaftrek (MIA)

De voorwaarden van de MIA:
  • Je investeert in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel van minimaal 2.500 euro dat voorkomt op de milieulijst van het RvO
  • Je maakt geen aanspraak op de energie-investeringsaftrek
Voordeel MIA (maximale winst of korting): Je mag een percentage van de investering aftrekken van de inkomstenbelasting. Afhankelijk van de categorie waarin de investering valt, bedraagt dit percentage 13,5 procent, 27 procent of 36 procent.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De voorwaarden van de EIA: 
  • Je investeert in een bedrijfsmiddel met energiebesparende technieken of duurzame energie van minimaal 2.500 euro dat voorkomt op de energielijst van het RVO
  • Je maakt geen aanspraak op de milieu-investeringsaftrek
Voordeel EIA (maximale winst of korting): Het voordeel van de EIA is dat je minder inkomsten- of vennootschapsbelasting én natuurlijk minder energiekosten betaalt. Om precies te zijn mag je 41,5 procent van het geïnvesteerde bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting.

Extra info investeringsaftrek

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan worden geclaimd bij het opstellen van de aangifte inkomstenbelasting. Investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek of Energie-investeringsaftrek zullen binnen 3 maanden na aanschaf digitaal moeten worden gemeld bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
Voor de milieu-investeringsaftrek en de energie-investeringsaftrek moet je een keuze maken. Je kunt per bedrijfsmiddel slechts een van beide aanvragen. Andere combinaties zijn wel mogelijk.

Meer aftrekposten bij gedane milieu-investeringen vind je onder het kopje subsidies voor duurzaam ondernemen

Dit artikel is geactualiseerd met hulp van de Belastingbutler.

Zie onze website voor meer informatie