Kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling regelt dat bedrijven die weinig btw moeten betalen, nog minder tot helemaal geen btw hoeven te betalen. De checklist kleineondernemersregeling.

Voorwaarden kleineondernemersregeling

  • Je bent ondernemer volgens de belastingdienst (de regeling geldt per ondernemer, niet per bedrijf)
  • Je bedrijf heeft de rechtsvorm van een natuurlijke rechtspersoon
  • Na aftrek van de voorbelasting moet je in totaal minder dan 1.883 euro btw betalen in het betreffende jaar

Voordeel kleine ondernemersregeling: maximale winst of korting

Wanneer je in een jaar minder dan 1.346 euro aan btw moet betalen aan de belastingdienst, dan hoef je helemaal geen btw te betalen. Moet je meer dan 1.345 euro, maar minder dan 1.883 euro btw betalen? Dan kom je in aanmerking voor een korting op de te betalen btw. De korting is: 2,5 x (1.883 – btw-bedrag).

Aanspraak maken op kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling kun je verrekenen in de laatste btw-aangifte aan het eind van het jaar. Je doet dit door hier de korting in op te nemen die je werkelijk had moeten krijgen. Je kunt er eventueel ook voor kiezen om gedurende het jaar al een schatting te maken van de korting en deze al maandelijks of per kwartaal af te trekken van de btw-aangifte.

Extra info kleine ondernemersregeling

In tegenstelling tot alle andere genoemde aftrekposten, is de kleineondernemersregeling van toepassing op de btw-aangifte in plaats van de inkomstenbelasting.

Meer informatie over de kleineondernemersregeling bij de Belastingdienst.

Dit artikel is geactualiseerd met hulp van de Belastingbutler.

Zie onze website voor meer informatie