Faillissement voorkomen of afwenden

De financiële situatie van je bedrijf is zorgwekkend. Je moet actie ondernemen. Welke mogelijkheden heb je? Alle opties om een faillissement te voorkomen of af te wenden.
Je kunt het nog zo goed zien aankomen en alle valkuilen omzeilen, ieder bedrijf kan te maken krijgen met veel pech. Je wilt natuurlijk niet direct opgeven als het financieel gezien even niet zo goed gaat met je bedrijf. Je weet dat het tij kan keren, als je de huidige crisis maar overleeft. Maar vaak is dat juist het probleem - die slechte periode zien te overbruggen. In dit artikel vind je (van lichte naar zwaar ingrijpende maatregelen) een aantal oplossingen:

Bezuinigen

De meest voor de hand liggende optie is bezuinigen. Kijk op welke posten je kunt besparen, welke contracten je scherper kunt afsluiten en ander laaghangend fruit dat je kunt pakken. Wellicht biedt bezuinigen net voldoende financiële ruimte om de slechte periode uit te zingen.

Reorganiseren

Zijn bezuinigingen alleen niet voldoende? Dan wordt het tijd om het personeelsbestand onder de loep te nemen – als je dat al niet gedaan hebt. Breng alle afdelingen in kaart en maak inzichtelijk wat de kosten en opbrengsten zijn. Welke afdelingen kunnen met minder personeel af, nu er ook minder werk voorhanden is? Let op dat je bij het ontslaan van personeel altijd aan het afspiegelingsbeginsel moet voldoen.

Turnaround

Met een turnaround gooi je feitelijk je hele bedrijf op de schop. Dat betekent niet alleen dat je maatregelen voor de korte termijn neemt, maar ook naar de lange termijn kijkt. Wat is er nodig om de markt (opnieuw) te veroveren, is de vraag die daarbij centraal staat. De ‘bezuinigingsmaatregelen’ die je moet nemen, kosten waarschijnlijk in eerste instantie wel geld. Maar met een goed onderbouwd verhaal is de kans groot dat banken en investeerders best bereid zijn om je te helpen het tij te doen keren.

Surseance van betaling

Surseance van betaling betekent simpelweg dat je uitstel van betaling aanvraagt. Het beetje ademruimte dat je hiermee krijgt, kan net genoeg zijn om weer aan je betalingsverplichting te kunnen voldoen. Uitstel van betaling aanvragen heeft dus alleen zin als het zeer aannemelijk is dat de financiële problemen van je bedrijf binnen anderhalf jaar zijn opgelost.

Besluit bijstand Zelfstandigen (Bbz)

Is surseance geen optie of heeft de rechter het verzoek afgewezen? Dan kun je mogelijk een beroep doen op Besluit bijstand zelfstandigen (Bbz). Belangrijkste voorwaarde om hier een beroep op te kunnen doen is dat je partner geen inkomen heeft, dat er geen eigen vermogen is en dat geen enkele bank wil helpen. Zodra je een Bbz aanvraagt bij de gemeente, onderzoekt een externe deskundige de levensvatbaarheid van je bedrijf. Als je bedrijf inderdaad levensvatbaar blijkt, krijg je van de gemeente een lening of tijdelijke uitkering om orde op zaken te stellen in je bedrijf.

Minnelijk akkoord

In sommige gevallen is er vooral goed overleg nodig met de schuldeisers. In dat geval is een minnelijk akkoord de oplossing. Via de gemeentelijke kredietbank, sociale dienst of een gespecialiseerd bedrijf vraag je een schuldhulpverlener die in overleg treedt met de schuldeisers. Gezamenlijk proberen jullie tot een minnelijk akkoord te komen waarbij de schuld (deels) wordt terugbetaald. Een minnelijk akkoord heeft alleen kans van slagen als alle schuldeisers akkoord gaan met de voorgestelde betalingsregeling.

Wettelijke schuldsanering (Wsnp)

Niet alle schuldeisers staan te springen om een minnelijk akkoord af te sluiten. Vaak krijgen ze dan niet hun hele bedrag terug. Als het aanbod redelijk is, maar een aantal schuldeisers weigeren mee te werken, biedt de Wettelijke schuldsanering natuurlijke personen de oplossing. Hiermee dwing je schuldeisers via de rechter alsnog mee te werken aan een minnelijk akkoord. Kent de rechter het verzoek tot Wsnp toe, dan wordt het officieel bekend gemaakt. Nadeel van deze werkwijze is dat zakendoen daardoor erg lastig wordt, omdat je een negatieve stempel op je bedrijfsnaam hebt. Ander nadeel van de Wsnp is dat de aangestelde bewindvoerder in de meeste gevallen aanstuurt op een faillissement. Bedenk dus goed of er echt geen andere uitweg is voordat je een Wsnp-verzoek indient.

Doorstart maken

Zijn de personeelskosten en vaste lasten zo hoog dat je bedrijf eraan ten onder gaat? In de meeste gevallen kost het je veel geld om werknemers te ontslaan en langlopende contracten te ontbinden. Een doorstart kan dan uitkomst bieden. Door aan te sturen op een technisch faillissement, kun je met de gezonde bedrijfsdelen een nieuwe start maken. Meer lezen?

Zie onze website voor meer informatie