Grote betaalachterstand bij leveranciers oplossen (liquiditeitsproblemen)

Je zit tegen een faillissement aan. Hoe ga je om met binnenkomende facturen en leveranciers die klagen dat de rekening niet is betaald? Tips om te handelen bij een grote betalingsachterstand bij leveranciers.
Het geld is op, de bodem is bereikt. Toch blijven de facturen, aanmaningen, incassobrieven en boze telefoontjes binnenkomen. Leveranciers willen hun geld zien. Je wilt wel betalen, maar je weet niet hoe. Wat kun en mag je doen? Een overzicht en tips. Waarschuwing vooraf: vanaf dat er een faillissementsaanvraag is ingediend voor je bedrijf, moet je op je tellen passen. Voorkom dat je ook maar enige schijn wekt dat je bepaalde crediteuren voortrekt.

Communiceer proactief en voorzichtig

Neem zelf het voortouw, ga actief in gesprek met je schuldeisers en zoek naar een oplossing. Laat je personeel alle telefoontjes van leveranciers naar jou doorsturen, zodat je weet wat er gezegd en beloofd is. Wees de deurwaarder voor, want anders stijgen de kosten en wordt de onderhandelingsruimte beperkt. Let wel op dat je leveranciers niet mag vertellen dat er een faillissementsaanvraag de deur uit is, ook daarmee kun je namelijk het plakkaat wanbeheer opgeplakt krijgen. Met alle gevolgen van dien.

Maak een verplichtingenregistratie

Welke rekeningen staan nog allemaal open? En welke facturen zitten er nog aan te komen? Al deze gegevens zet je overzichtelijk op een rij, een zogenoemde verplichtingenregistratie. Vermeld erbij wanneer de rekening betaald moet zijn of had moeten zijn en maak een rangschikking naar prioriteit. Waarbij de leveranciers die nodig zijn om je bedrijfsvoering te kunnen voortzetten, prioriteit nummer 1 hebben.

Betaal alleen rekeningen met de hoogste prioriteit

Een faillissement ligt op de loer. Het laatste dat je wilt, is dat je achteraf wanbestuur verweten wordt. Betaal daarom alleen datgene dat nodig is om omzet te genereren. Oftewel, de facturen met de hoogste prioriteit. Daarna volgen preferente schuldeisers als de belastingdienst. Vermijd iedere schijn van het bevoorrechten van bepaalde schuldeisers, want daarmee roep je de mogelijkheid op je af dat je privé aansprakelijk wordt gesteld voor het faillissement.

Handel kleine schulden snel af

De kleine schulden slokken vaak onnodig veel energie en tijd op. Probeer die daarom zo snel mogelijk af te handelen. Ofwel door ze af te lossen of door aan te geven dat je voorlopig niet kunt betalen. De meeste leveranciers gaan voor een klein bedrag geen faillissementsprocedure starten. Maar met deze oplossing kun jij wel je aandacht volledig richten op de grote schulden die openstaan.

Richt je op de grote schulden

Treed in overleg met de leveranciers waar je nog grote rekeningen bij hebt openstaan. Een grote schuldeiser zal namelijk eerder een faillissement aanvragen. Probeer daarom een betalingsregeling te treffen. De meeste leveranciers zijn best bereid afspraken te maken om hun factuur in gedeeltes over lange periode betaald te krijgen, dan helemaal niet. Voorwaarde voor een succesvolle regeling is wel dat je realistisch blijft. Beloof niet volgende maand 25 procent van de rekening te voldoen, als je weet dat de kans klein is dat je het bedrag dan wel in kas hebt. Want kom je ook de gemaakte betaalregeling niet na, dan is de kans groot dat de leverancier wél het faillissement aanvraagt of de factuur uit handen geeft aan een deurwaarder.

Afnameverplichting en doorlopende contracten stopzetten

Heb je bij sommige leveranciers een afnameverplichting? Of een langlopend contract van een dienst die je niet per sé nodig hebt? Ga ook met deze leveranciers in gesprek. Probeer het contract stop te zetten of minimaal op een zo laag mogelijk niveau te krijgen. Het is weliswaar contractbreuk waar hoge boetes op staan, maar van een kale kip kun je niet plukken. Geef aan dat je in zwaar weer zit en om die reden per direct wilt stoppen. De ene leverancier is hier coulanter in dan de ander. Let wel op: blijft de boeteclausule overeind? Reken dan eerst uit of je aan het eind van de rit niet meer geld kwijt bent aan de boete dan wanneer je het contract gewoon uitdient.

Zie onze website voor meer informatie