Bezuiniging succesvol uitvoeren

De bezuinigingsplannen zijn uitgewerkt en aangekondigd. Iedereen weet ervan. Hoe voorkom je dat werknemers na een week alweer vervallen in hun oude gedrag? De checklist om de bezuinigingen succesvol in te voeren.
 1. Maak een goed communicatieplan
 2. Blijf communiceren en geef updates
 3. Stel bezuinigingstargets en doelstellingen op
 4. Voer gedragsverandering goed door
 5. Geef zelf het goede voorbeeld

Maak een goed communicatieplan

Een goede bezuinigingsronde begint met een degelijk communicatieplan. Je moet werknemers overtuigen van de noodzaak en de keuze van de soort bezuinigingen. Daarmee win je al een groot deel van het begrip en medewerking van je personeel. Maar dan ben je er nog niet. Alleen aankondigen en een aantal zaken doorvoeren, zorgt ervoor dat iedereen volgende week alweer in zijn oude gedrag is vervallen en vergeten is dat het slecht gaat met de zaak. Je zult de werknemers dus moeten blijven motiveren om op de kleintjes te letten en je zult ook gedurende het hele traject begrip moeten blijven kweken voor de situatie.

Blijf communiceren en geef updates

Om ervoor te zorgen dat werknemers zich continu bewust blijven van het feit dat geld een schaars goed is binnen de onderneming, moet je ze er simpelweg continu aan herinneren. Stuur wekelijks een interne memo rond met daarin de nieuwste ontwikkelingen, behaalde bezuinigingen, punten waar nog aan gewerkt wordt en tips om ook op de kleine dingen te letten. Vraag in die memo ook of werknemers zelf nog tips hebben om te bezuinigen, dat kan motiverend werken. Kortom, houd je personeel betrokken bij de actuele stand van zaken.

Stel bezuinigingstargets en doelstellingen op

Probeer voorafgaande de bezuinigingsronde doelstellingen en targets op te stellen. Dat kunnen heel grote of juist kleine en specifieke doelstellingen zijn. Het gaat om het bewustwordingsproces en een manier om werknemers duidelijk te maken dat de bezuinigingen daadwerkelijk effect hebben. Denk bijvoorbeeld aan:
 • een specifiek totaalbedrag dat moet zijn bezuinigd
 • een bepaald winstpercentage dat moet zijn gestegen
 • voor iedere werknemer persoonlijke bezuinigingstargets
 • aantal pakken printpapier dat wordt verbruikt
 • aantal debiteuren dat binnen de (nieuwe) betalingstermijn heeft betaald
 • aantal nieuwe lucratieve bezuinigingsideeën van werknemers

Voer gedragsverandering goed door

Zelfs als je werknemers beseffen dat de aangekondigde besparingsmaatregelen de enige mogelijkheid is om een faillissement te voorkomen, is de kans groot dat ze binnen een maand weer in hun oude - geldverslindende - rol vervallen. Zorg dus voor een blijvende gedragsverandering binnen de organisatie waarbij iedereen kostenbewustzijn continu in  het achterhoofd heeft. Door een aantal veranderingen binnen het bedrijf door te voeren, creëer je een blijvende gedragsverandering:
 • ruil bestaande en verstarde structuren en bureaucratie in voor meer flexibiliteit
 • voorkom afdelingsdenken door verschillende afdelingen te integreren en meer samen te laten werken
 • meet voortdurend de kostenniveaus en voorzie het jaarplan van targets
 • onderzoek en ondersteun initiatieven voor een efficiëntere bedrijfsvoering het hele jaar door
 • organiseer regelmatig bewustwordingssessies voor alle medewerkers

Geef zelf het goede voorbeeld

Wil je dat werknemers op de kleintjes letten, geef dan zelf het goede voorbeeld. Geen enkele werknemer is gemotiveerd om te bezuinigen, dingen te laten en gewoontes te veranderen, terwijl de baas gewoon doorgaat met zijn oude -geldverslindende- gedrag. En het feit dat jij als ondernemer zijnde vindt dat het je eigen geld is dat je uitgeeft, verandert niets aan het gegeven dat werknemers het als oneerlijk bestempelen en het ook niet zo nauw nemen met de regels. Meer lezen over het onderwerp bezuinigen?

Zie onze website voor meer informatie