Tips om te bezuinigen op hrm (zonder ontslagen)

Personeel ontslaan is vaak niet de goedkoopste optie. Wil je toch op de post personeelszaken bezuinigen, dan zijn er meer mogelijkheden dan ontslag. De checklist bezuinigen op personeelsuitgaven.

Arbeidspool

Deze maatregel is vooral lucratief als je in een sector opereert waarbij het aanbod van werk nogal fluctueert of wanneer dit het geval is binnen je bedrijf. Heb jij tijdelijk minder werk liggen, dan leen je jouw werknemers uit aan een ander bedrijf of afdeling binnen je onderneming dat tijdelijk handen tekort komt. Hoewel jouw werknemers tijdelijk bij een ander bedrijf worden gestationeerd, betaal jij het loon gewoon door en ontvang je een vergoeding van het bedrijf waar de werknemers werken. Vanzelfsprekend dat dit alleen werkt bij functies waarvoor werknemers niet volledig moeten worden omgeschoold om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Verlofregelingen

Heb je komende tijd echt te weinig werk liggen, maar verwacht je dat het binnen aanzienlijke tijd weer aantrekt? Dan wil je een productieve werknemer niet ontslaan, maar is het salaris momenteel wel een grote kostenpost. Onderzoek of er interesse is om onbetaald verlof op te nemen. Grote kans dat er een aantal werknemers in je bedrijf zitten die al jarenlang dromen van een maandenlange verre reis of die graag meer tijd met hun kinderen willen doorbrengen met behulp van ouderschapsverlof. Soms is het aanbod van een sabbatical voldoende, een andere keer helpt een kleine vergoeding een werknemer over de drempel.

Toeslagen zonder salarisverhoging

Het lijkt een werknemersrecht om één keer per jaar een paar procent salarisverhoging te ontvangen, maar als het niet in de cao is vastgelegd is dat niet verplicht. Zeker als je moet bezuinigen is het verstandig om dit jaar geen salarisverhoging door te voeren. Wil je werknemers wel iets extra's bieden als de cijfers van de onderneming het toelaten? Splits dan het huidige salaris op in een basissalaris en een toeslag of een bonus. Na een vooraf bepaalde periode vervalt de toeslag en moeten werknemer en werkgever opnieuw in onderhandeling over de hoogte van de toeslag. De hoogte van de bonus kun je laten afhangen van bijvoorbeeld de winstgevendheid van het bedrijf, specifieke targets en de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

Minder of geen loon tijdens ziekte

Werknemers die ziek thuiszitten leveren niets op, maar kosten wel geld. Er zijn een aantal momenten wanneer ondernemers op hun zieke werknemer kunnen bezuinigen. Let alleen wel op dat er geen andere afspraken over zijn gemaakt in het cao waarbij je bent aangesloten:
  • Eerste twee ziektedagen: Tijdens de eerste twee ziektedagen hoeft er geen loon te worden betaald.
  • Ziekte door toedoen werknemer: Je kunt met je werknemers schriftelijk afspreken dat loon bij ziekte alleen volledig wordt doorbetaald als de ziekte niet is veroorzaakt door schuld of toedoen van de werknemer. Als de werknemer door bijvoorbeeld de wintersport of het beoefenen van een risicovolle sport enige tijd uitgeschakeld is, betaal je dan slechts 70 procent van het loon door.
  • Eerste ziektejaar: Wettelijk gezien hoef je slechts 70 procent van het salaris door te betalen - mits het loon daardoor niet onder het minimumloon terecht komt.
  • Tweede ziektejaar: In het tweede ziektejaar hoef je nog steeds slechts 70 procent van het loon te betalen, maar vervalt ook nog eens de ondergrens van het wettelijk minimumloon.

Minder vakantiedagen

Iedere werknemer heeft recht op vier maal de overeengekomen wekelijkse arbeidsduur aan vakantiedagen. Bij een veertigurige werkweek levert dat dus twintig vakantiedagen op. Maar menig ondernemer biedt zijn werknemer veel meer vakantiedagen aan. Daardoor zijn de meeste bedrijven bekend met vakantieoverschotten. Dat gaat je uiteindelijk geld kosten, omdat werknemers de vakantiedagen willen afkopen wanneer hun contract bijvoorbeeld eindigt. Schroef daarom het aantal vakantiedagen weer terug naar het wettelijk minimum. Wil je ze toch wat extra vrije dagen bieden? Keer ze dan uit als beloning voor werknemers die minder dan twee dagen ziek zijn geweest in een jaar tijd. Of bied aan om het minimumsalaris in plaats van het gewone salaris te betalen als een werknemer (werk)tijd wil investeren in een studie of een goed doel.

Leaseauto versoberen

Niet het meest favoriete onderdeel, maar ook op de leaseauto kan bespaard worden. Ga eerst eens na hoe vaak de leaseauto's worden gebruikt. Heeft iedereen echt een eigen leaseauto nodig of is het voldoende om een paar auto's op kantoor te stallen die werknemers zo kunnen gebruiken (eventueel met behulp van een intern reserveringssysteem). Daardoor kun je met veel minder auto's af, dat scheelt maandelijks een hoop geld. Daarnaast zijn er nog enkele andere mogelijkheden om op de leaseauto te besparen. Te weten:
  • Zuinigere auto: Ga voor een zuinigere auto. Werknemers die de auto ook privé gebruiken betalen hierdoor ook veel minder bijtelling.
  • Vaker verlengen: Probeer contracten zoveel mogelijk te verlengen in plaats van telkens opnieuw af te sluiten. Dat scheelt aan afschrijving. Dit geldt ook voor het overzetten van contracten als een medewerker wordt vervangen. Nog idealer is een flexibel leasecontract, zo heb je helemaal geen last meer van beëindigingskosten.
  • Tijdelijk stallen: Een leaseauto die niet wordt gebruikt kun je het beste tijdelijk stallen. Je betaalt dan slechts de helft van de kosten.
  • Brandstof besparen: Bespaar brandstof door goed rijgedrag te belonen. Daarnaast kun je brandstof besparen door klanten die op de route van een andere werknemer liggen over te dragen aan deze werknemer. Zo wordt je bedrijf efficiënter met het aantal kilometers. Bijkomend voordeel is dat werknemers meer tijd besparen en ook nog eens minder in de file staan.
  • Begrensde tankpas: Sluit contracten af met goedkope tankstations. Andersom kun je ook kiezen voor een begrensde tankpas waarmee je duurdere brandstoffen en tankstations (bijvoorbeeld langs de snelweg) kunt uitsluiten.
  • Reiskostenvergoeding afschaffen: Een wellicht wat extreme tip om op de leaseauto te besparen is gewoon de hele reiskostenvergoeding af te schaffen.

Zie onze website voor meer informatie