Verklein het financiële risico bij wanbetalers

Je loopt altijd een risico dat een klant niet kan of wil betalen. Wanneer je deze risico’s wilt minimaliseren, zijn daarvoor verschillende oplossingen.
Zo kun je het debiteurenbeheer geheel uitbesteden middels factoring, of je sluit een kredietverzekering af. Minder rigoureus is het stellen van zekerheden. Tips om de risico’s bij wanbetalers te verkleinen.
  1. Zekerheden stellen bij wanbetalers
  2. Debiteurenbeheer uitbesteden: factoring (verkopen van je facturen)
  3. Kredietverzekering afsluiten (debiteurenverzekering)

Zie onze website voor meer informatie