Marketingplan schrijven: bedrijfsanalyse

Bij de bedrijfsanalyse van het marketingplan komen alle interne zaken en demografische kenmerken aan bod. Tips voor het tweede deel in het marketingplan: de bedrijfsanalyse.
In de bedrijfsanalyse van het marketingplan geef je de huidige stand van zaken binnen je onderneming weer. Verderop in het marketingplan ga je nog een stap verder door de SWOT analyse op te stellen, ook wel Sterkte Zwakte analyse genoemd. Wat vermeld je in het onderdeel bedrijfsanalyse van het marketingplan? Een overzicht:

Financiën van bedrijf

Bij het eerste aspect van de bedrijfsanalyse is het directe verband met het businessplan duidelijk zichtbaar. Want hier behandel je de financiën van de onderneming, denk daarbij aan de:

Werkwijze binnen het bedrijf

Je onderneming is meer dan cijfers alleen. Een grondige analyse van het bedrijf houdt ook in dat je in kaart brengt welke werkwijze je bedrijf hanteert. Zo beschrijf je in de bedrijfsanalyse de:
 • managementstructuur (bijvoorbeeld in de vorm van een organogram)
 • leiderschapsstijl (formeel, informeel, uitvoerend of besturend gericht)
 • werkmethoden

Productkenmerken

Ander onderdeel van de bedrijfsanalyse in het marketingplan is de beschrijving van de kenmerken van je product of dienst:
 • wat typeert jouw product, dienst of service?
 • hoeveel en welk personeel is waar nodig?
 • welke materialen zijn er op welk moment nodig?

Bedrijfscultuur

Ook de bedrijfscultuur komt aan bod in de bedrijfsanalyse. Onder het kopje bedrijfscultuur geef je antwoord op de volgende vragen:
 • wat zijn de waarden en normen, ook wel de bedrijfsprincipes genoemd?
 • is milieu en omgeving belangrijk binnen jouw onderneming?
 • hoe staat het met de corporate responsibility, oftewel je duurzaamheidsbeleid?

Externe factoren

Tot slot noem je in de bedrijfsanalyse de 'externe' factoren die voor jouw bedrijf van belang zijn. Hierin vertel je bijvoorbeeld meer over de:
 • Ligging/locatie van het bedrijf: zijn er logistieke voordelen, vervoersmogelijkheden, etc.
 • Demografische kenmerken: uit welk segment bestaat je doelgroep (leeftijd, inkomen, gezinssamenstelling, uitgavenpatroon) en waar bevindt de doelgroep zich (hoe kun je ze benaderen)?
 • Logistieke bereikbaarheid van het bedrijf: dat jij de klant kunt bereiken is een ‘must’, maar kan de klant jouw bedrijf ook eenvoudig bereiken?
 • Directe en indirecte concurrentie: jouw directe concurrenten zijn bekend (tenzij je een absoluut gat in de markt hebt gevonden). Maar vergeet ook de indirecte concurrentie niet (dat zijn de concurrenten die een product of dienst leveren die in dezelfde behoefte voorziet).

Zie onze website voor meer informatie