Marketingplan schrijven: strategie en targets

Een belangrijk onderdeel van het marketingplan is de te voeren strategie. Checklist voor een strategisch plan en de bijbehorende targets.
De marketingstrategie is het langetermijndoel dat je wilt verwezenlijken. De targets - bij voorkeur SMART (specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden) - zijn de mijlpalen op deze weg van de strategie. Belangrijk is om hier een gezonde ambitie in te verweven.

Marketingmix

Onlosmakelijk verbonden aan de marketingstrategie is de marketingmix. De oorspronkelijke marketingmix is vierledig: Prijs, Plaats, Product, Promotie. Soms wordt deze marketingmix uitgebreid met twee P's: Personeel en Proces. Als je voor elk trefwoord van de marketingmix een korte opsomming maakt die voor jouw product of dienst van toepassing is, heb je al goede bouwstenen voor je strategie. Alle trefwoorden krijgen een plaats in je marketingstrategie.

Targets

De marketingstrategie werkt naar je einddoelen, de targets. Bijna elke onderneming heeft winst als target, maar probeer zo specifiek en ‘meetbaar’ mogelijk te zijn. Geef in dit onderdeel antwoord op bijvoorbeeld deze vragen:
  • hoeveel procent wil je meer verkopen
  • hoe ziet het kosten-/batenplaatje eruit
  • hoe groot kan je marktaandeel zijn
  • wat is het aantal te openen winkels

Mijlpalen

Het is slim om ook tussentijdse doelen op te stellen (mijlpalen) en deze te gebruiken als tussentijds evaluatiemoment. Zit je nog op de goede weg, dient de strategie bijgesteld te worden? De ‘R’ uit SMART staat niet voor niks voor realistisch.

Zie onze website voor meer informatie