Marketingplan schrijven: SWOT analyse

Met een sterkte en zwakte analyse (SWOT) kun je de kansen van jouw bedrijf goed inschatten. De checklist voor het vijfde deel in het marketingplan: de SWOT-analyse.
Een SWOT analyse is niks anders dan opsomming van:
  • Strengths (sterke punten)
  • Weaknesses (zwakke punten)
  • Opportunities (kansen)
  • Threats (bedreigingen)
De SWOT richt zich op de toekomst en geeft een handvat om een duidelijk doel of missie te bepalen. De interne analyse draait om de Strengths en Weaknesses, de externe analyse betreft de Opportunities en Threats. De checklist voor de sterkte- en zwakteanalyse:

Strengths

De Strengths kun je grotendeels overnemen uit de bedrijfsanalyse. Dat is waar jouw product of dienst in uitblinkt (de USP). Als er middelen, producten of bijvoorbeeld expertises bovengemiddeld aanwezig zijn of een ongekende uniekheid bezitten, dan past deze in de Strengths. Vraag jezelf ook af of er sterktes direct te gebruiken zijn of uit te spelen zijn om kansen te benutten.

Weaknesses

Het tegenovergestelde van de Strengths gaat op voor de Weaknesses. Het behoeft eigenlijk niet gezegd te worden, maar het marketingplan maakt geen sterke indruk als de zwakheden de kracht van je product of dienst overtreffen. Andersom getuigt het ook van grootmoedigheid en weinig reële kijk op je product of dienst als je geen enkele zwakte kunt noemen. Kwalificeer je jouw product als gemiddeld (niet sterk, niet zwak), dan is het beter dit helemaal niet te noemen. Het is dan overbodige informatie. Benoem wel zwaktes die je kunt versterken zodat er ingespeeld kan worden op een kans of een bedreiging mee kan worden afgewend.

Opportunities en Threats

De concurrentieanalyse is de voedingsbodem voor de Threats. Voor Opportunities en Threats geldt dat het om ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden gaat waaraan je onderneming, product of dienst onderhevig is. Zelfs of misschien juist omdat je er geen directe invloed op uit kunt oefenen. Zijn er belemmerende factoren of obstakels op de weg? Zijn er stimulerende factoren of voordeeltjes te halen? Ook hier geldt; zorg voor meer opportunities dan threats. Met een overvloed aan ‘bedreigingen’ heeft je onderneming geen bestaansrecht.

SWOT langs ijkpersoon halen

Een extra uitdaging is om de 4 kwalificaties van de SWOT-analyse nogmaals door te lopen, maar dan vanuit het perspectief van jouw ijkpersoon (doelgroep), dus als buitenstaander. Pas eventueel dit hoofdstuk uit het marketingplan aan als blijkt dat het niet overeenkomt met de gewenste ijkpersoon.

Zie onze website voor meer informatie