Wat is marktonderzoek: tips en vragen

Voordat je een marktonderzoek opzet, moet je weten waar het voor dient en welke mogelijkheden er zijn. Antwoord op de meest gestelde vragen over marktonderzoek.

Wat zit er in een marktonderzoek?

Met een marktonderzoek breng je in kaart wie je concurrenten zijn, welke vergelijkbare producten en/of diensten al op de markt zijn, wat de prijs- en productverschillen zijn, welke ontwikkelingen er zijn, en welke behoeften (potentiële) klanten hebben.

Waarom is een marktonderzoek nodig?

Door ontwikkelingen en veranderingen tijdig te signaleren, blijf je de concurrentie een stap voor. Een marktonderzoek voorziet je van de benodigde informatie en helpt je in te schatten hoe groot het maximaal te behalen marktaandeel is. Bovendien biedt het onderzoek nieuwe inzichten en ideeën: wat kun je anders en beter doen dan de concurrenten? Of als je eenmaal bezig bent: haal je de doelstellingen die je voor ogen had? Let wel op: een marktonderzoek voorspelt trends, maar biedt geen zekerheid.

Wanneer voer je een marktonderzoek uit?

Het uitvoeren van een marktonderzoek heeft alleen zin als je een concreet probleem of duidelijke vraagstelling hebt. Zomaar wat informatie verzamelen in de hoop dat er iets interessants uitkomt, is zonde van de tijd en het geld. Zorg dus dat het probleem of de doelstelling van het marktonderzoek duidelijk en helder is alvorens je eraan begint. Voorbeelden wanneer een marktonderzoek zinvol is:
  • Bedrijf starten: Is er een markt voor je (toekomstige) bedrijf? En wie zijn je concurrenten?
  • Bedrijfsformule aanpassen: Sluit de nieuwe formule beter aan bij mijn (beoogde) doelgroep?
  • Nieuw product lanceren: Wat is de meerwaarde van de nieuwe producten en wie zijn je concurrenten?
  • Werkwijze veranderen: Waar zitten de knelpunten in de huidige werkwijze en gaat de beoogde werkwijze voor verbetering zorgen?

Wanneer heeft een marktonderzoek geen zin?

Naast het signaleren van een concreet probleem, moet je ook zeker weten dat de oplossing van het probleem nog niet vaststaat. Heb je bijvoorbeeld al besloten dat je een nieuw gespecialiseerd bedrijf gaat starten in Amsterdam, dan zul je in de onderzoeksresultaten enkel de gegevens halen die jou aanmoedigen om door te gaan. Terwijl objectief misschien blijkt dat jouw nieuwe bedrijf veel meer kans van slagen heeft als je een heel andere richting kiest. Maar doordat het besluit al vaststaat, doe je niets met de onderzoeksresultaten. Een marktonderzoek heeft in dat geval niet zoveel zin. Het is enkel zonde van het geld.

Soorten marktonderzoek

Voordat je marktonderzoek gaat doen, moet je een keuze maken: wil je diepgaande informatie (hoe gebruiken mensen een product, waarom, wat willen ze graag, etc.) of harde cijfers (hoeveel mensen gebruiken een product, hoe vaak, etc.). Het verschil in onderzoeksmethode is:
  • Voor diepgaande informatie doe je kwalitatief onderzoek. Daarbij stel je face-to-face vragen aan een kleine groep mensen. De vragen worden gesteld door jou of door een interviewer die een vragenlijst afwerkt en kan doorvragen om dingen te verhelderen.
  • Voor het achterhalen van feiten en cijfers gebruik je kwantitatief onderzoek. Je kunt hiermee een grote groep mensen ondervragen en daardoor nauwkeurige gegevens achterhalen die representatief zijn voor je hele doelgroep. De vragenlijst (enquête) staat vast, net als de antwoordmogelijkheden. De resultaten kun je weergeven in tabellen, grafieken en percentages.
Je kunt natuurlijk ook de twee vormen combineren door open vragen op te nemen in een enquête.

Zie onze website voor meer informatie