De feiten voor ondernemers die overwegen duurzaam te ondernemen

Je denkt erover om duurzaam te gaan ondernemen. Maar wat is het en op welk moment kun je ermee beginnen? De feiten over duurzaam ondernemen.

Wat is MVO of duurzaam ondernemen?

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook wel duurzaam ondernemen genoemd. Dat gaat een stuk verder dan enkel gerecycled papier gebruiken en Max Havelaar koffie drinken. Duurzaam ondernemen betekent dat je als bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de invloed die jouw bedrijfsactiviteiten op de maatschappij hebben. Zowel op korte als lange termijn en zowel op sociaal, milieu en economisch vlak (Triple P). Kortom, MVO wil zeggen dat je bewust en structureel inhoud geeft aan de maatschappelijke rol die jouw bedrijf heeft. Wanneer je kiest voor MVO, houd je duurzaam ondernemen bij iedere beslissing en keuze die je maakt in je achterhoofd. Je bent immers nooit klaar met MVO.

Waar staat Triple P voor?

Triple P staat voor People, Planet, Profit oftewel mensen, milieu en winst. Het is een internationale term om aan te geven dat bedrijven op alle vlakken duurzaam bezig zijn (of zouden moeten zijn). Duidelijker gezegd, betekenen de P’s:
 • People: Je houdt altijd het welzijn voor ogen van je medewerkers specifiek en de maatschappij in het algemeen. Denk aan investeren in personeel, diversiteit (personeel), mensenrechten en kinderarbeid (maatschappij).
 • Planet: Je houdt bij alle bedrijfsactiviteiten rekening met het milieu. Bijvoorbeeld door verstandig met het energieverbruik om te gaan, afval te scheiden en het productieproces zo milieuvriendelijk mogelijk op te zetten
 • Profit: Naast de omzet en winst van het bedrijf, kijk je ook naar de economische effecten die jouw bedrijfsactiviteiten op de directe omgeving hebben. Bijvoorbeeld de werkgelegenheid, infrastructuur en sponsoring.

Wat is duurzaam innoveren?

Duurzame innovatie is aan de ene kant het produceren van duurzame producten of diensten en aan de andere kant het ontwikkelen van duurzame ideeën, technieken en kennis. Bij een goed duurzaam innovatieproces komt er steeds nieuwe kennis bij waardoor er nieuwe of nog duurzamere producten en diensten worden gerealiseerd. Dat is een continu proces.

Ben ik verplicht om MVO in te voeren in mijn bedrijf?

Nee, er is geen wettelijke regelgeving omtrent duurzaam ondernemen. Er zijn enkel normen en richtlijnen opgesteld. Wel wordt MVO steeds meer gestimuleerd door de overheid. Niet alleen met behulp van subsidies, maar ook door bijvoorbeeld duurzaam ondernemen aan te moedigen bij de eigen leveranciers. Zo mag de overheid bijvoorbeeld sinds 2011 bij aanbestedingen alleen nog maar kiezen uit bedrijven die actief MVO bedrijven.

Waar moet ik aan denken bij MVO?

Met MVO kun je zo ver gaan als je zelf wilt. Een paar voorbeelden:
 • Energiebesparende maatregelen op kantoor
 • Investeren in het opleidingsniveau van je werknemers bijvoorbeeld met leer-werktrajecten
 • Gebruik maken van milieuvriendelijke grondstoffen
 • Uitsluitend met toeleveranciers in zee gaan die geen gebruik maken van kinderarbeid
 • Materialen, kennis of faciliteiten ter beschikking stellen aan maatschappelijke initiatieven of organisaties
Meer tips om MVO kosteloos in te voeren en andere concrete voorbeelden om MVO in te voeren op de werkvloer vind je verderop in het dossier MVO.

Wat heeft MVO met arbeidsproductiviteit te maken?

MVO gaat verder dan energiezuinig ondernemen, het draait om de Triple P. Als je het goed aanpakt, heeft duurzaam ondernemen een positief effect op de arbeidsproductiviteit. Door de andere manier van ondernemen wordt het bedrijf ook socialer naar het eigen personeel toe. Zo gaat de invoering van MVO vaak gepaard met een personeelsbeleid waarin alle werknemers een stem hebben. Die betrokkenheid heeft vaak gunstige bijeffecten zoals meer efficiency op de werkvloer of een lager ziekteverzuim.

Waarom moet ik duurzaam gaan ondernemen?

MVO kent veel voordelen. Wellicht is dat al voldoende reden om te kiezen voor duurzaam ondernemen. Andere redenen om te kiezen voor MVO zijn:
 • Het bezorgt jouw bedrijf een betere reputatie
 • Het bevordert de productiviteit van je medewerkers
 • Medewerkers zijn meer tevreden, wat de bedrijfscontinuïteit bevordert
 • Je loopt voor op de steeds strenger wordende milieuwetgeving
 • Je bedient (potentiële) klanten die duurzaamheid belangrijk vinden
 • Als je zaken wilt doen of doet met de overheid, ben je verplicht om duurzaam te ondernemen
 • Je vindt de toekomst van het milieu belangrijk: je ziet MVO als morele plicht
 • Je concurrenten ondernemen ook allemaal duurzaam en dus sta je maatschappelijk onder druk

Welke bedrijven kunnen MVO toepassen?

Ieder bedrijf kan MVO toepassen; van zzp’er tot multinational. Wel is het zo dat hoe groter je bedrijf, hoe meer druk je ervaart van de maatschappij. Actiegroepen richten hun pijlen vooral op de grote en bekende merken om ervoor te zorgen dat er milieuvriendelijk wordt ondernomen en geen kinderhanden (een deel van) het product hebben gemaakt. Maar uiteindelijk kan iedere ondernemer zijn voordeel doen met duurzaam ondernemen. Al is het maar om de steeds strenger wordende wetgeving omtrent ondernemen en milieu voor te blijven.

Wanneer begin je met duurzaam ondernemen?

Als je een starter bent, neem je MVO direct mee in je businessplan en de op te stellen werkwijze en het beleid. Je hoeft dan niet achteraf alles te implementeren, dat scheelt je kosten en bespaart je tijd. Maar ook al als je bedrijf al langer bestaat, kun je op ieder gewenst moment beginnen met duurzaam ondernemen. Hoogstwaarschijnlijk doe je (onbewust) al iets met MVO. In principe is er geen reden om te wachten of het beginnen met de eerste stap uit te stellen.

Zie onze website voor meer informatie