MVO: de voordelen, nadelen en kosten

Steeds meer bedrijven kiezen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Voor ondernemers die (nog) niet overtuigd zijn, een rijtje met de voordelen, nadelen en kosten van duurzaam ondernemen.

Wat zijn de voordelen van duurzaam ondernemen?

MVO kost je niet enkel geld, als je het goed aanpakt kun je er ook veel voordeel uit halen. Dit hangt natuurlijk af van de keuzes die je kunt maken en maakt. Een overzicht van de mogelijke opbrengsten bij duurzaam ondernemen:
  • Lagere kosten: Minder onkosten door een lager energieverbruik, minder afval en een lager ziekteverzuim.
  • Efficiënter werken: Efficiëntere werkprocessen dat naast ergernis ook tijd en geld bespaart.
  • Productiever personeel: Gemotiveerder en productiever personeel door ze te betrekken bij de positieve toekomstvisie. Investeren in de sociale kant van het bedrijf zorgt voor extra waardering en inzet van werknemers.
  • Personeelsbehoud: MVO zorgt ook voor aanwas en behoud van medewerkers, met de aankomende krapte op de arbeidsmarkt, geen slecht vooruitzicht.
  • Concurrerend: Betere concurrentiepositie en nieuwe potentiële klanten (vooral bedrijven die duurzaam werken eisen dat ook van hun leveranciers. Bij particuliere klanten geeft prijs uiteindelijk nog vaak de doorslag)
  • Meer innovatie: Duurzaam ondernemen gaat vaak gepaard met meer transparantie en innovatie. Nieuwe ideeën en ontwikkelingen krijgen daardoor sneller en beter voet aan de (bedrijfs)grond.
  • Beter milieu: Niet direct in het bedrijfsbelang, maar duurzaam ondernemen zorgt vanzelfsprekend ook voor een schoner milieu en minder armoede op de wereld.

Wat zijn de nadelen van duurzaam ondernemen?

Veel MVO-initiatieven vragen in beginsel wel om een investering. Dat betaalt zich in de meeste gevallen op de lange termijn wel terug, maar je moet er wel een startkapitaal voor vrijmaken.  Ga daarom niet overhaast te werk, neem er de tijd voor en voer stapje voor stapje een nieuw duurzaam initiatief in. Zo blijven de kosten te overzien en kun je op termijn met de eerste besparingen de volgende initiatieven ontplooien.

Kost het veel geld om mijn bedrijf MVO te maken?

Eerlijk is eerlijk: als je het goed wilt doen, kost het je hoogstwaarschijnlijk wel geld. Slechts enkele MVO-aanpassingen leveren direct geld op (bijvoorbeeld energiebesparing). Daarnaast kun je voor veel initiatieven subsidie aanvragen en leveren veel aanpassingen op de langere termijn een besparing op (bijvoorbeeld investering in opleidingsniveau voor werknemers). Andere aanpassingen maak je eerder vanuit morele overtuiging (keuze voor duurzame grondstoffen en toeleveranciers). Dat betaalt zich niet direct terug, maar levert wellicht wel nieuwe klanten op die bewust voor jou kiezen vanwege je MVO-visie. Er is echter geen prijskaartje te hangen aan het verduurzamen van je onderneming. Het hangt vooral af van de initiatieven die je ontplooit en in hoeverre je bedrijf al een aantal processen in gang heeft gezet. Zo kun je er ook voor kiezen om allereerst alleen gratis initiatieven in te voeren.

Zie onze website voor meer informatie