MVO labels en keurmerken

Met een label of keurmerk laat je zien dat je MVO belangrijk vindt. Daarnaast helpen veel keurmerken je met richtlijnen en tips om nog duurzamer te ondernemen. Een overzicht van alle MVO keurmerken en labels.
Er zijn veel verschillende Nederlandse en internationale keurmerken en labels voor duurzaam ondernemen. Er komen ook regelmatig nieuwe keurmerken bij. Vooral op specifieke branches gericht. Een overzicht van de wat algemenere keurmerken:

MVO Nederland (partnerschap voor alle ondernemers)

MVO Nederland is door de overheid in het leven geroepen. Door een Partnerschap van MVO Nederland krijg je informatie over de allernieuwste MVO-ontwikkelingen. Daarnaast kun je inspiratie opdoen en netwerken met andere partners van MVO Nederland. Partners mogen het MVO Nederland logo gebruiken om aan te tonen dat ze duurzaam bezig zijn. Voorwaarden om partner van MVO Nederland te worden zijn:
 • Je voldoet aan het Partnerprofiel
 • Je onderschrijft het Manifest van MVO Nederland waarbij je aangeeft bij alle bedrijfsbeslissingen een zorgvuldige balans te zoeken tussen Triple P

MVO Bedrijvenregister (voor alle ondernemingen)

Je kunt je gratis inschrijven voor het MVO-bedrijvenregister. Ook mag ieder bedrijf en elke ondernemer vrijblijvend gebruikmaken van het logo om aan te geven dat ze MVO werken. Enige voorwaarde is dat je een bijdrage levert aan de kernwaarden people en/of planet.

The White Label (keurmerk voor dienstverleners)

The White Label is voor bedrijven die op een duurzame en betrokken manier werken en dit aan hun opdrachtgevers kenbaar willen maken.  Onder andere aan de hand van een scan wordt bekeken of jouw bedrijf de Triple P hoog in het vaandel heeft. Is dat geval, dan mag je het keurmerk dragen. De volgende bedrijfsaspecten worden onder de loep genomen:
 • de ondernemer (personeel)
 • de omgeving (leveranciers en opdrachtgevers)
 • de aarde (milieuvriendelijk)
 • het klimaat (energiezuinig)
 • geldzaken
 • communicatie

De MVO-wijzer (voor alle ondernemingen)

De MVO-wijzer omvat twee fases. In eerste instantie moeten de medewerkers en leidinggevenden van het bedrijf een zelfevaluatie via internet invullen. De stellingen zijn gebaseerd op de negen MVO-thema’s: externe eisen, interne gedragscode, goed bestuur, personeel, klant, keten, omgeving, milieu en communicatie. Wanneer deskundigen de uitkomst positief beoordelen, krijg je een MVO-Verklaring. Vervolgens kun je ervoor kiezen om een MVO-Certificaat te halen door je bedrijf te laten beoordelen door andere MVO-wijzer gecertificeerde instellingen. Voorwaarden om die verklaring te krijgen zijn:
 • Je hebt MVO-onderwerpen intern goed op orde
 • Je stelt de Triple P principes centraal binnen de organisatie
 • Het personeel staat positief tegenover MVO binnen het bedrijf
 • Je maakt jouw MVO-activiteiten aantoonbaar

MVO Prestatieladder

De MVO prestatieladder heeft vijf niveaus. Doormiddel van het MVO managementsysteemcertificaat laat je zien dat jouw organisatie een managementsysteem heeft voor MVO waarin stakeholdereisen en -verwachtingen gemanaged worden op resultaat. Aan de hand van het behaalde niveau op de ladder wordt zichtbaar hoe ver je bent met het proces van duurzame ontwikkeling.

Milieukeur - SMK (Voor verschillende branches)

SMK ontwikkelt en beheert verschillende keurmerken voor duurzaam ondernemen. De meest bekende is Milieukeur voor agro/food en non-foodproducten en diensten. Met dit keurmerk geef je aan dat je bij het duurzaam ondernemen de hele levenscyclus van een product of de dienst betrekt. Met een Milieukeurcertificaat wordt voldaan aan de duurzaamheiddoelstellingen van overheidsregelingen zoals MIA en Vamil.

IMA MVO Norm van MVO Aantoonbaar (voor alle bedrijven)

De IMA MVO Norm is een initiatief van MVO Aantoonbaar. Kom je door de keuring, dan mag je hun keurmerk gebruiken om aan klanten en leveranciers te laten zien dat je MVO bent. Voorwaarden om voor dit keurmerk in aanmerking te komen zijn vooral gericht op het luisteren naar en actief uitvoeren van de wensen van de stakeholders. De MVO Norm oordeelt vooral op het managementsysteem in plaats van op specifieke MVO-actiepunten.

Groenverklaring (voor groene financiering)

Wil je aanspraak maken op een groenfonds, dan heb je een groenverklaring nodig. Zo’n verklaring wordt verstrekt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Voorwaarden om een groenverklaring te kunnen krijgen zijn:
 • Het project heeft een groot risico en laag economisch rendement waardoor het zonder de groenverklaring  niet doorgaat
 • Het project levert wel enig eigen rendement op
 • Het project moet in Nederland plaatsvinden
 • De aanvraag is minimaal 6 maanden voor de start van de werkzaamheden ingediend
Meer tips om een passend MVO-keurmerk te vinden:

Zie onze website voor meer informatie