Overzicht van verzekeringen voor ondernemers

Ondernemers moet zich verplicht verzekeren. Niet alleen zichzelf, maar ook voor het personeel en het bedrijf. Een overzicht van alle verplichte en optionele verzekeringen die een ondernemer moet en kan afsluiten.
Voor iedere ondernemer liggen risico’s op de loer. Hoe klein je de kans ook acht, ook jij kunt arbeidsongeschikt worden. En wat als er ingebroken wordt in jouw bedrijf? Dan is het wel fijn dat de verzekering (een deel van) het schadebedrag uitkeert. En wat als je werknemer betrokken raakt bij een ongeval op de werkvloer? Voor deze en andere zaken kunnen ondernemers zich verzekeren.

Wel of niet verzekeren

Er zijn oneindig veel verzekeringen, maar lang niet alles is relevant voor iedere ondernemer. Afhankelijk van het soort bedrijf dat je voert, het aantal personeelsleden en de risico’s die je loopt, is het handig om een bepaald aantal verzekeringen af te sluiten. Daarnaast hoef je als starter niet direct alle verzekeringen af te nemen. Kijk eerst welke op dit moment echt nodig zijn en verzeker je bij wanneer je bedrijf groeit. Reken ook uit of je de eventuele schade uit eigen portemonnee kunt betalen zonder failliet te gaan. Is dat niet het geval? Dan loont het al snel om een paar euro per maand extra uit te geven aan een goede verzekering om je tegen dat risico te beschermen.

Overzicht van verzekeringen:

Een overzicht van alle meest voorkomende en voor de hand liggende verzekeringen:

Verzekeringen voor ondernemers

Deze verzekeringen sluit je op persoonlijke titel af, ze gelden alleen voor jou als ondernemer.
 • Ziektekostenverzekering: De zorgverzekering is de enige echt verplichte verzekering. Iedere Nederlander is verplicht een basisverzekering af te sluiten. Deze ziektekostenverzekering dekt de schade als je een medische (noodzakelijke) behandeling nodig hebt.
 • Aanvullende verzekeringen: De verplichte zorgverzekering kun je verder naar gelang uitbreiden met allerlei soorten pakketten. Bijvoorbeeld om tandartskosten vergoed te krijgen of alternatieve geneeswijzen, fysiotherapie of contactlenzen. Vrijwel alles is mogelijk – tegen een bepaalde vergoeding. Let wel: voor de aanvullende verzekeringen geldt geen acceptatieplicht. Wanneer een verzekering je niet als klant wil hebben, kun je geweigerd worden voor het aanvullende deel.
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering: Niet verplicht, maar onontbeerlijk voor de ondernemer is de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Wanneer je (tijdelijk) niet meer kunt werken zorgt deze verzekering voor een aanvullend inkomen naast je bijstand.
 • Ongevallenverzekering: De ongevallenverzekering was voor de komst van de AOV populair onder ondernemers. Tegenwoordig wordt de verzekering die een eenmalig bedrag uitkeert bij een ongeval nauwelijks meer gebruikt als arbeidsongeschiktheidsverzekering. Het is wel handig als extra vergoeding bij blijvende invaliditeit en om inzittenden van jouw auto te verzekeren.
 • Aansprakelijkheidsverzekering Particulieren (AVP): Met de AVP ben je verzekerd voor alles waar je wettelijk gezien aansprakelijk voor gehouden kunt worden. Let wel: deze verzekering is alleen voor privé gemaakte schade. Onder werktijd of door het bedrijf gemaakte schade wordt niet door de AVP vergoed.
 • Pensioen: De meeste ondernemers zijn er nog niet mee bezig, maar er komt een dag dat je van je oude dag wilt genieten. Werknemers bouwen hiervoor automatisch een pensioen op. Maar voor ondernemers die niets regelen ligt er alleen een karig AOW in het verschiet. Begin daarom tijdig met het opbouwen van een fatsoenlijke oudedagvoorziening in de vorm van een pensioen. Hiervoor kun je een speciale  pensioenverzekering afsluiten, een aparte spaarrekening openen waar je maandelijks geld op stort of bijvoorbeeld beleggen in vastgoed of andere waardevaste producten.

Bedrijfsverzekeringen

Deze verzekeringen sluit je af voor jouw bedrijf. Ze dekken de zakelijke activiteiten af.
 • Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering: De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt zakelijk gemaakte schade die niet door de AVP wordt vergoed. Hiermee kun je overigens niet jouw ondernemersrisico helemaal afdekken, want schade door nalatigheid van de ondernemer of onderneming wordt niet vergoed.
 • Goederen- en inventarisverzekering: Bij een brand of inbraak kan je voorraad of inventaris beschadigd raken of zelfs helemaal verdwijnen. De goederen- en inventarisverzekering dekt deze schade mits je pand goed beveiligd is. Ondernemers die vanuit huis werken hebben vaak genoeg aan een uitbreiding van de inboedelverzekering.
 • Goederentransportverzekering: Wanneer een van je bedrijfsactiviteiten het vervoeren van goederen betreft, dekt de goederentransportverzekering de schade die is opgelopen tijdens het vervoeren van deze producten. Voor webwinkels die producten via de post verzenden, is er de mogelijkheid om deze verzekering via de post per verzonden product af te nemen.
 • Opstalverzekering: De goederen- en inventarisverzekering keert alleen de opgelopen schade van de inboedel uit. Als door bijvoorbeeld brand of blikseminslag ook je bedrijfspand beschadigt is, biedt de opstalverzekering uitkomst.
 • Bedrijfsschadeverzekering: Wanneer je bedrijfsprocessen tijdelijk stil liggen door een inbraak of brand, worden de kosten die doorlopen vergoed door de bedrijfsschadeverzekering.
 • Kredietverzekering: Wanbetalers kunnen je flink in de problemen brengen, doordat je jouw eigen rekeningen niet op tijd kunt betalen. Een kredietverzekering stelt je grotendeels schadeloos wanneer je klant niet betaalt.
 • Rechtsbijstandverzekering: Wanneer je als ondernemer in een conflict terecht komt met bijvoorbeeld een andere ondernemer, een klant of een leverancier dekt de rechtsbijstandverzekering de kosten voor juridische hulp. Let op: iedere rechtsbijstandverzekering heeft andere voorwaarden. Kijk goed welke verzekering voor jou het meest relevant is en waar de meest voorkomende situaties in jouw branche gedekt zijn.
 • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vooral interessant voor ondernemers met een adviserend beroep. De verzekering dekt je in tegen klanten die in de problemen komen doordat je verkeerd advies hebt gegeven.
 • Zakelijke overlijdensrisicoverzekering: Deze verzekering - ook wel de compagnonverzekering genoemd - keert bij overlijden van een van de eigenaren een bedrag uit waarmee je de erfgenamen - die hun deel van het bedrijf opeisen - kunt uitkopen.

Personeelsverzekeringen

Deze verzekeringen zijn alleen relevant voor ondernemers die personeel in dienst hebben.
 • Ongevallenverzekering: Wanneer een personeelslid een ongeval krijgt binnen jouw bedrijf, vergoedt de ongevallenverzekering de kosten. Veel cao’s verplichten jou als werkgever om deze verzekering af te sluiten. Vaak kun je een collectieve verzekering hiervoor afsluiten.
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB): Voor schade gemaakt door een fout, nalatigheid of domweg onvoorzichtigheid van personeel, ben jij als ondernemer aansprakelijk. Je kunt de kosten hiervoor afdekken met de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven.
 • Pensioen: Werkgevers zijn verplicht een deel van de premie voor het basispensioen - de AOW - van werknemers te betalen. Een aanvullende pensioenvoorziening is optioneel, maar inmiddels wel tot primaire arbeidsvoorwaarde verheven. Oftewel: het is gek als je geen aanvullend pensioen voor je werknemers regelt.

Zie onze website voor meer informatie