Verzuimverzekering: verzekeren voor ziekteverzuim werknemer

Werkgevers kunnen zich verzekeren tegen de hoge kosten die ziekteverzuim met zich meebrengen. Hoe werkt dat en waar moet je op letten bij het afsluiten van een verzuimverzekering? De tips.
Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, kan dat een financiële strop betekenen. Zeker voor een klein bedrijf.Je kunt een verzuimverzekering afsluiten waardoor de hoge kosten die gepaard gaan met een zieke werknemer (deels) uit handen worden genomen. Hoe werkt een verzuimverzekering en waar moet je op letten? Tips voor het verzekeren tegen ziekteverzuim.

Risico langdurig verzuim

Gemiddeld is 80 procent van de zieke werknemers binnen twee weken beter. De kosten die daarmee gemoeid gaan, zijn te overzien. De 20 procent langdurig arbeidsongeschikten vormen echter een enorme kostenpost. Je blijft immers twee jaar lang verantwoordelijk voor de zieke werknemer. Dat houdt in dat je minimaal 70 procent van het loon moet doorbetalen én re-integratieverplichtingen hebt. Ook dat re-integreren kost meestal meer dan je denkt, in tijd en geld.

Voordeel verzuimverzekering

Een verzuimverzekering brengt weliswaar maandelijkse kosten met zich mee, maar het biedt ook voordelen. Mocht een werknemer onverhoopt voor lange tijd afwezig zijn door ziekte, dan kun je makkelijker een vervanger aanstellen. Immers, de kosten en het salaris van de zieke werknemer worden (grotendeels) opgevangen door de verzekeraar.

Tips bij uitkiezen verzuimverzekering

Er zijn verschillende verzuimverzekeringen in omloop. Afhankelijk van je budget, voorkeuren en wensen kies je de verzuimverzekering die het best bij het bedrijf en de bedrijfssituatie past. Let daarbij op:
 • Het eigen risico: betaalt de verzekeraar direct de kosten of moet je het salaris de eerste maanden van de ziekte zelf ophoesten?
 • Duur van uitkering: keert de verzekeraar slechts een deel van de ziekteperiode uit of betaalt hij tot en met de periode dat de werknemer wordt overgedragen aan het UWV?
 • Arbodienst: biedt de verzekeraar ook een arbodienst aan of gaat het sec om de kosten van de zieke werknemer?
 • Re-integratietraject: begeleidt de verzekeraar ook het re-integratietraject?
 • Preventiedienst: biedt de verzekeraar ook speciale diensten om ziekte binnen het bedrijf te voorkomen of beperken?
 • Verzuimregistratie: biedt de verzekeraar een oplossing voor verzuimregistratie?
 • Schade door derde: helpt de verzekering de schade te verhalen wanneer een werknemer arbeidsongeschikt is door toedoen van anderen? En keert de verzekeraar in dat geval wel uit?
 • Contractduur: gemiddeld sluit je een contract met een verzuimverzekeraar af voor een periode van één tot vijf jaar. Hoe langer de periode, hoe lager de premie.

Kosten verzuimverzekering

De kosten van een verzuimverzekering verschillen sterk tussen de verschillende aanbieders. Dat komt deels door de verschillende voorwaarden die eraan verbonden zijn. Let dus goed op bij het afsluiten ervan. Daarnaast hangen de kosten samen met het aantal werknemers dat je verzekert. Vanzelfsprekend ben je per werknemer duurder uit als je vijf man in dienst hebt dan wanneer je 200 medewerkers hebt. Over het algemeen zijn de volgende factoren van belang bij het bepalen van de hoogte van de verzuimverzekering:
 • Gemiddelde leeftijd van werknemers
 • Bedrijfstak
 • Historisch ziekteverzuim binnen bedrijf
 • Voorwaarden verzuimverzekering
Tip is vooral om de verschillende totaalkosten van de ontvangen offertes met elkaar te vergelijken. Verschillen de premiekosten jaarlijks 100 euro, maar loopt bij langdurige ziekte het verschil in de duizenden euro’s? Vraag je dan af of je dat risico wilt en kunt dragen voor 100 euro per jaar.

Tips bij afsluiten verzuimverzekering

Wanneer je besluit een verzuimverzekering af te sluiten, zijn er mogelijkheden om de kosten laag te houden. Die gaan immers gepaard met een aantal bedrijfsvoorwaarden. Zorg daarom voor:
 • Een laag ziekteverzuim: hoe lager het historisch ziekteverzuim, hoe lager de premie. Begin daarom ruimschoots voor het afsluiten van de verzekering met ziektepreventie, zodat werknemers bijvoorbeeld geen baaldagen meer opnemen.
 • Een redelijke leeftijdsopbouw: hoe hoger de gemiddelde leeftijd van het personeel binnen het bedrijf, hoe hoger het risico en dus de premiekosten.
 • Duidelijke afspraken over de hoogte van het salaris bij ziekte: Mits hier niets over in de cao is afgesproken, kun je in de arbeidsvoorwaarden opnemen dat je het eerste ziektejaar tussen de 100 procent tot maximaal 70 procent van het loon uitbetaalt (zolang je minimaal het minimumloon uitkeert).
Meer lezen over de zin en onzin van een verzuimverzekering bij Sprout.nl

Zie onze website voor meer informatie