Stappenplan Het Nieuwe Werken invoeren

Je besluit dat het tijd is om Het Nieuwe Werken in te voeren in het bedrijf. Hoe pak je dat aan? Het stappenplan met tips om werken 2.0 in te voeren.
Niet in elke organisatie valt HNW direct in te passen. In dat geval biedt een stappenplan de benodigde houvast. De volgende stappen helpen je op weg om werken 2.0 in te voeren in jouw onderneming:
  1. Aankondiging en informatieverspreiding
  2. Invoering en implementatie
  3. Evaluatie en feedback (verbeterpuntensessie)

1. Aankondiging en informatieverspreiding

Allereerst dien je het concept over de bühne te krijgen. Gelukkig zijn al vele bedrijven je voorgegaan dus een presentatie met ‘best practices’ is zo gemaakt. Dwing je personeel niet, maar wijs hen op de voordelen. Vraag in deze fase ook om tips, ideeën en wensen van je werknemers, wellicht zitten er goede en uitvoerbare suggesties bij waar je zelf nog niet aan had gedacht. Werknemers die mogen meedenken zijn ook eerder geneigd hun medewerking te verlenen aan het project. Verder is het aan te raden om ook gedurende de invoering van het traject werknemers en collega’s op de hoogte te houden van de vorderingen en de verdere plannen. Zo weten ze wat hen te wachten staat en kan eenieder zich alvast voorbereiden op Het Nieuwe Werken en hoe ze dat straks in de praktijk gaan toepassen.

2. Invoering en implementatie

Vervolgens richt je het kantoor in op Het Nieuwe Werken. Concreet betekent dit dat je flexplekken creëert om de ruimte zo efficiënt mogelijk te gebruiken en bepaal je waar er ontmoetingsruimtes komen. Wil je werknemers de mogelijkheid bieden om in een smart office te vergaderen of te werken? Sluit dan een contract af met één of meerdere organisaties die dit aanbieden en communiceer met je medewerkers onder welke voorwaarden ze hier gebruik van mogen maken. Controleer ook welke zaken je nog moet regelen voor werknemers die meerdere uren per week vanuit huis gaan werken. Een vitaal onderdeel van Het Nieuwe Werken is het bewaken van de teamspirit en het behouden van menselijk contact. Spreek daarom direct bij de invoering van HNW intern af op welke momenten iedereen verplicht samenkomt. In het kader van files omzeilen is de standaard maandagochtendmeeting van 9 uur geen goed idee. Tot slot is het belangrijk dat alle leidinggevenden achter dit plan staan. Geef ze training en coaching en zorg dat ze Het Nieuwe Werken omarmen. Het vergt immers een andere manier van leidinggeven. Bij HNW gaat het concreet om de output of het resultaat, ongeacht waar het tot stand komt, terwijl de traditionele manager zich juist vooral richt op de controlerende taak of werknemers wel het exact aantal uren aanwezig zijn en werken.

3. Evaluatie en feedback (verbeterpuntensessie)

Zoals ieder project valt of staat ook de invoering van werken 2.0 met een goede (tussentijdse) evaluatie. Betrek alle werknemers die HNW toepassen bij de evaluatie. Vraag ook aan degenen die nog niet volgens Het Nieuwe Werken werken waarom ze dat niet willen of kunnen. Verzamel alle gekregen feedback en verbeterpunten en ga ermee aan de slag. Blijf ook ruimschoots na de invoering intern communiceren wat de mogelijkheden zijn en welke voorwaarden (verplichte kantoormomenten) er aanhangen. Er komen immers geregeld nieuwe werknemers bij. Bovendien haal je de twijfelende werknemer zodoende alsnog over én herinner je degenen die al volgens deze systematiek werken aan welke verplichtingen ze moeten voldoen. Meer lezen over het invoeren van Het Nieuwe Werken bij jou op kantoor?

Zie onze website voor meer informatie