Voor wie is Het Nieuwe Werken geschikt?

Het Nieuwe Werken is voor meer branches geschikt dan werkgevers denken. Voor welke bedrijven is Werken 2.0 echt interessant en welke bedrijven hebben er helemaal niets aan? Een overzicht.
Vooral voor de nieuwe generatie werkende mensen is HNW de manier van leven en werken. Zij kiezen bewust voor het optimaal indelen van werk en privé en verwachten eigenlijk niet meer anders. Gaat de nieuwe generatie hiermee het fileprobleem oplossen?

Woon- werkverkeer optimaliseren

Heb jij of heeft je personeel een grote afstand te overbruggen om naar het werk te komen? Is het fileleed of treinvertraging een bron van ergernis? Dan is Het Nieuwe Werken uiterst geschikt. Bij HNW kom je jouw personeel namelijk tegemoet door bijvoorbeeld:
  • thuiswerken aan te bieden waarbij woon- werkverkeer als ergernis kan worden doorgestreept
  • doorwerken in de trein mogelijk te maken doordat er mogelijkheden zijn om ‘op afstand’ toegang te verkrijgen tot alle relevante informatie (e-mail, applicaties, documenten)
  • verschillende flex centres in Nederland in te schakelen waar je werkplekken met alles erop en eraan kunt huren, voor een week, een dag of zelfs voor maar een vergadering.
Dit is slechts een greep uit de mogelijkheden om het reisleed te verzachten. De mogelijkheden lijken eindeloos.

Voor welke bedrijven is Het Nieuwe Werken geschikt?

Het nieuwe werken is in feite geschikt voor ieder bedrijf dat niet gebonden is aan een verplichte openingstijden, zoals de winkeltijdenwet voor de detailhandel. Maar zelfs daarbinnen is voor veel bedrijven ruimte om bijvoorbeeld de spits te mijden. De winkeltijdenwet bepaald namelijk dat de detailhandel van maandag tot en met vrijdag van 6 uur ‘s ochtends tot 10 uur ’s avonds open mag zijn, zonder maximaal aantal uren per week. Het hangt daardoor vooral van de ondernemer en de directeur af wat de mogelijkheden voor Het Nieuwe Werken zijn. Zo kan in een klassiek bedrijf de openingstijden worden verruimd, zodat een deel van de werknemers voor de spits komen en ’s middags op tijd vertrekken, terwijl anderen pas na de spits arriveren en later vertrekken. Moet het kantoor overdag altijd bemand zijn? Dan is hiervoor een goede planning en onderling overleg noodzakelijk. Zelfroosteren biedt dan uitkomst. Zelfs voor de tandartsassistente is HNW een optie, mits de tandarts meewerkt. De meeste klanten willen het liefste voor tien uur ’s ochtends of na vier uur ’s middags geholpen worden, zodat ze geen vrij hoeven te nemen. Als de tandarts daarop inspeelt met zijn openingstijden, hoeft ook de tandartsassistente niet meer in de file te staan.

Kan jouw werknemer Werken 2.0 aan?

Tegenwoordig zijn er talloze testjes op internet te vinden om direct te toetsen of jouw organisatie of baan zich leent voor Het Nieuwe Werken. Bij de check of de werknemer klaar is voor Werken 2.0 wordt gelet op:
  • Mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
  • Discipline en motivatie
  • Loyaliteit en plichtsbesef
  • Doorzettingsvermogen en vasthoudendheid
  • Initiatief ontplooiend
  • Organisatorische vaardigheid
Testen om te kijken of HNW geschikt is voor jouw bedrijf en personeel:

Zie onze website voor meer informatie