Wat is Het Nieuwe Werken?

Wat is Het Nieuwe Werken (HNW), wanneer moet ook jij overstappen op werken 2.0 en wat moet je daarvoor regelen? Antwoord op de meest gestelde vragen over Het Nieuwe Werken.
Het Nieuwe Werken (HNW) doet steeds meer zijn intrede in het Nederlands bedrijfsleven. Daar kun je niet omheen. Het Nieuwe Werken - afgekort HNW en soms ‘werken 2.0’ genoemd – heeft de toekomst voor de corporate wereld. Maar wat is het precies en wat zijn de voordelen van werken volgens deze methode? De meest gestelde vragen en de bijbehorende antwoorden.

Wat is Het Nieuwe Werken?

Het Nieuwe Werken is gericht op het resultaat dat geleverd moet worden (denk aan rapportages, producten, publicaties enzovoort) waarbij het proces niet afhankelijk is van een bepaalde plek (kantoor, werkplaats) of bepaalde tijdspanne (kantooruren, winkelopeningstijden). Eigenlijk wordt er een deadline gesteld voor oplevering door een manager of opdrachtgever. En verder kan de werknemer zijn eigen tijd indelen en beslissen waar welke faciliteiten gebruikt worden om tot het gewenste resultaat te komen.

Wat is het voordeel van Werken 2.0?

Het grootste voordeel is dat HNW een optimale benutting van verhouding tussen werk- en privé (ook wel work/life balance genoemd) biedt voor zowel de werknemer als de werkgever. Het ‘nieuwe’ hieraan is de tijdsindeling. Je kunt je leven naar je eigen zin en behoeften omzetten. Vooral voor ouders kan dit het leven veel eenvoudiger maken. Een concreet voorbeeld: overdag de kinderen ophalen, in de avond (na kinderbedtijd) nog een paar uurtjes verder werken. Daarnaast blijkt uit verschillende onderzoeken dat flexibele werknemers meer tevreden, productiever en innovatiever zijn dan medewerkers die verplicht van 9 tot 5 op kantoor moeten zitten.

Wanneer is Het Nieuwe Werken invoeren lastig?

Het Nieuwe Werken is niet voor elke branche even makkelijk in te voeren. Zo is de tandartsassistente gebonden aan haar praktijk, patiënten en de werkuren van de tandarts. Het is echter ook voor haar niet onmogelijk. 's morgens de werktelefoon doorschakelen naar haar privé-telefoon en zo de afspraken tussen de was door doen, en de tandarts die de praktijk 's middags en 's avonds opendoet om werkenden tegemoet te komen, maakt de assistente een stuk flexibeler. Kortom, werken 2.0 vergt een totaal andere mindset dan het keurslijf aan kantooruren of winkeltijden dat we zo gewend zijn. Daar moet je wel klaar voor zijn. Daarnaast gaat het bij HNW concreet om de output of het resultaat, ongeacht waar het tot stand komt. Vooral ‘waar’ en ‘wanneer’ zijn sleutelwoorden bij Het Nieuwe Werken. Dat betekent dat je als leidinggevende de controlerende rol moet kunnen en willen verleggen van het aantal uur dat een werknemer op kantoor aanwezig is naar het resultaat dat de medewerker levert.

Wat heb je nodig om te starten met Werken 2.0?

Afhankelijk van de mogelijkheden en plannen die je hebt met Het Nieuwe Werken, zijn er verschillende zaken die je nodig hebt. Een mobiele telefoon (bij voorkeur smartphone) en een laptop voor iedere werknemer zijn vaak een minimumvereiste. Daarnaast zijn de zaken die je moet regelen en aanschaffen afhankelijk van de vraag of je werknemers veel onderweg zijn vanwege woon-werkverkeer, regelmatig met klanten buiten de deur afspreken of standaard een paar uurtjes per week thuiswerken. Ook op kantoor kun je in een aantal zaken voorzien om HNW toegankelijker te maken, zoals het creëren van flexibele werkplekken. Verderop in ditt dossier staat wat noodzakelijk is voor welke werknemer en welke overige maatregelen je moet treffen. Meer lezen over Het Nieuwe Werken en het laatste nieuws? Interessante sites over HNW zijn:

Zie onze website voor meer informatie