werkkostenregeling (WKR)

Wil je personeel een vergoeding of producten geven? Dan ben je gebonden aan bepaalde regels. Vanaf 2015 is de werkkostenregeling verplicht, maar je kunt nu ook al kiezen voor de WKR in plaats van aparte vergoedingen en uitzonderingen op de regels voor loonverstrekking. De tips.