Stagiair aannemen

Een stagiair is goedkoop en makkelijk in te zetten. Maar weegt het op tegen de nadelen? Een overzicht van de voor- en nadelen van stagiairs en waar je op moet letten bij het aanstellen van een stagiair.
In veel branches is een stagiair makkelijk te krijgen. Maar je moet een stagiair ook wat te bieden hebben. Daarnaast heeft een stagiair vaak langer dan gemiddeld de tijd nodig om de werkzaamheden onder de knie te krijgen, maar daar betaal je deze arbeidskracht ook naar. Een stagiair is geen aanrader om als vervanging van een vaste arbeidskracht aan te nemen, maar als extra ondersteuning kan het meestal geen kwaad.

Voordelen aanstellen stagiair

Een stagiair is in principe erg voordelig. Sommige bedrijven geven geeneens een vergoeding aan een stagiair, maar zeker in sectoren waar veel vraag is naar studenten en stagiairs is het aan te bevelen een reële vergoeding te geven. Daarmee trek je ook de wat betere student naar je bedrijf toe. En als je de goede stagiair treft, levert het je zeker veel hulp op. Jonge krachten die nog op school zitten, zien alles vanuit een ander perspectief en kunnen bepaalde zaken, taken en werkzaamheden in een nieuw licht zetten.

Nadelen aannemen stagiair

Een stagiair moet je goed begeleiden en dat kost tijd. Zeker de eerste paar weken moet je ruim de tijd nemen om de stagiair in te werken, veel uit te leggen en op weg te helpen. Daarnaast moet je contact onderhouden met de school en helpen bij het stageverslag. Sommige stagiairs zitten er slechts drie maanden of één dag per week, vaak net lang genoeg om de werkzaamheden onder de knie te krijgen. Dat betekent dat ze alweer vertrokken zijn wanneer je daar de vruchten van kunt plukken.

Voorwaarden stagiair aannemen

Een stagiair aannemen betekent automatisch dat je een aantal plichten accepteert. De belangrijkste zijn:
 • Voldoende werkzaamheden: Je moet voldoende werkzaamheden hebben waar de stagiair mee aan de slag kan en wat past binnen het vakgebied waarvoor hij de opleiding volgt.
 • Verantwoordelijk voor de stagiair: Hoewel een stageovereenkomst geen arbeidsovereenkomst is, is er wel sprake van een gezagsverhouding. Als ondernemer ben je daarom verantwoordelijk voor hetgeen de stagiair onder werktijd doet. Denk hierbij onder andere aan de Arbeidsomstandighedenwet, de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, de Arbeidstijdenwet en de Wet gelijke behandeling.
 • Aansprakelijkheidsverzekering: Met een aansprakelijkheidsverzekering beperk je de financiële risico’s wanneer de stagiair onverhoopt iets overkomt onder werktijd. Je kunt ook in overleg met de onderwijsinstelling kijken wat de mogelijkheden zijn, maar zorg dat het vooraf goed geregeld is.
 • Bpv-plan: Wanneer je op reguliere basis gebruik maakt van stagiairs, is een plan beroepspraktijkvorming (bpv-plan) een aanbeveling. Hierin staat de werkwijze van het bedrijf omtrent stagiairs beschreven. Zo weet de stagiair vooraf wat hem te wachten staat en is voor de werknemers binnen het bedrijf ook duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Daarnaast is het slim om één of twee werknemers aan te wijzen als vaste stagebegeleiders.

Kosten stagiair aanstellen

Je bent niet verplicht om een stagiair een vergoeding te geven, maar het is veelal wel gebruikelijk. De hoogte van de vergoeding hangt af van de aard van het werk en van de opleiding (mbo, hbo of universiteit). Daarnaast ben je verplicht een stagevergoeding te geven, wanneer dit zo omschreven staat de in de voor jouw bedrijf geldende CAO.

Inhoud stagecontract

Het is gebruikelijk om de stagiair een stageovereenkomst of stagecontract te laten ondertekenen. Dat is wat anders dan de reguliere arbeidsovereenkomst. Wanneer een stagiair een gewone arbeidsovereenkomst ondertekent, krijgt hij dezelfde rechten en plichten als een werknemer. Daardoor ben je onder andere verplicht minimaal het minimumloon te betalen en loonheffingen en premies af te dragen. Voorkom dit door een specifiek stagecontract op te stellen. Zorg dat de volgende aspecten zijn opgenomen in de overeenkomst:
 • Gegevens over de drie partijen (bedrijf, opleidingsinstituut en stagiair)
 • Aanspreekpunten: mentor in het bedrijf en begeleidend docent van de opleiding
 • Periode en duur van de stage en aantal uren per week
 • Leerdoelen en begeleiding
 • Werkzaamheden van de stagiair (dit heb je vooraf meestal met de school en de stagiair overlegd)
 • Eventuele stagevergoeding
 • Regels en voorschriften waaraan de stagiair is gebonden
 • Geldige redenen voor (vroegtijdige) beëindiging van de stage;
 • Geheimhouding ten aanzien van de bedrijfsgegevens
 • Aansprakelijkheid
 • Mogelijkheden voor de stagiair om deel te nemen aan bijvoorbeeld terugkomdagen en excursies op school of om aan het stageverslag te werken.
Stagiairs zijn in de meeste gevallen voor de duur van de stageovereenkomst overigens verzekerd via de opleiding, controleer dat voor de zekerheid om problemen te voorkomen.

Voorbeeld stageovereenkomst

Op zoek naar een voorbeeld stageovereenkomst? Onderstaande links helpen je op weg.

Zie onze website voor meer informatie