Arbeidsovereenkomst

Als je een arbeidsovereenkomst opstelt, krijg je te maken met wetgeving. Denk aan proeftijd, concurrentiebeding en opzegtermijn. Er bestaat geen standaard arbeidscontract, maar een aantal punten geldt voor iedereen. Controleer het contract aan de hand van deze checklist.