Arbeidsovereenkomst of arbeidscontract opstellen

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst dien jij je als ondernemer aan een aantal regels en wetten te houden.Kijk of alles goed gaat aan de hand van deze tips over het afsluiten van een arbeidsovereenkomst.
Voorbeelden van onderwerpen waar regelgeving bij om de hoek komt kijken is de proeftijd, concurrentiebeding, opzegtermijn en de geheimhoudingsverklaring. Natuurlijk bestaat er geen standaard arbeidscontract. Het type functie en de bedrijfstak waarin je opereert, bepalen deels wat er wel en niet in zo’n contract komt te staan. Toch zijn er een aantal punten voor iedereen hetzelfde. Controleer daarom de arbeidsovereenkomst aan de hand van onderstaande checklist.
 1. Tips voor arbeidscontract opstellen
 2. Proeftijd van een arbeidscontract
 3. Contractduur van een arbeidsovereenkomst
 4. Tips voor het opstellen van salaris en arbeidsvoorwaarden
 5. Juridische regels rondom vakantiedagen en ADV /ATV
 6. Opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst
 7. Voorwaarden voor een geldig concurrentiebeding
 8. Wettelijke regels rondom relatiebeding
 9. Geheimhoudingsverklaring opstellen
 10. Tips voor beding nevenactiviteiten
 11. Contract tussentijds aanpassen / arbeidsovereenkomst (eenzijdig) wijzigen

Zie onze website voor meer informatie