Tips voor vakantiegeld, vakantiebijslag en vakantietoeslag

Werknemers hebben naast het minimumloon recht op vakantiegeld. Hoeveel vakantiegeld moet je werknemers betalen en wanneer moet je de vakantiebijslag uitkeren? De meest gestelde vragen met tips.

Moet ieder bedrijf vakantiebijslag betalen?

Bovenop het minimumloon ben je verplicht een vakantiebijslag te betalen aan iedere werknemer. Dat bedrag moet minimaal 8 procent van het bruto jaarloon zijn. Je mag daar alleen van afwijken als er afspraken over zijn gemaakt in de cao. Uitzondering wanneer je minder vakantiegeld hoeft te betalen is als de werknemer meer dan drie keer het minimumloon ontvangt. Over het bedrag dat ze daarboven ontvangen, hoef je geen vakantiegeld uit te keren. Let op: over het loon dat drie keer het minimumloon betreft ben je wel verplicht een vakantiebijslag uit te keren. Iedere in Nederland werkende werknemer ontvangt dus vakantiegeld, hoe weinig of veel hij of zij ook verdient.

Wanneer moet de werkgever vakantiegeld uitbetalen?

Werknemers bouwen maandelijks vakantiebijslag op. In de meeste gevallen betaal je als werkgever één keer per jaar het vakantiegeld uit. Dat moet uiterlijk in juni gebeuren; de meeste werkgevers in Nederland betalen het vakantiegeld bij het salaris van mei uit. Je mag - schriftelijk - afspreken om van deze regel af te wijken, bijvoorbeeld om de vakantietoeslag in termijnen uit te betalen. Andersom kan een werknemer vragen of hij het vakantiegeld een keertje eerder mag ontvangen. Bijvoorbeeld om een schuld op tijd te kunnen aflossen. Het staat je als werkgever vrij om de werknemer hierin tegemoet te komen, maar je bent het niet verplicht. In het geval het uitzendwerk of vakantiewerk betreft, mag je het vakantiegeld maandelijks uitkeren bij het reguliere loon. Let er dan wel op dat het bedrag van het vakantiegeld duidelijk apart vermeld staat op de loonstrook. Zo kan de medewerker niet alsnog achteraf aanspraak maken op zijn vakantiegeld.

Wanneer betaal ik vakantiegeld als een werknemer ontslag neemt of krijgt?

Stel je betaalt al je werknemers ieder jaar op 31 mei hun vakantiegeld. Als het contract van een werknemer op 1 januari 2014 afloopt, betaal je bij het laatste loon het tot dan toe opgebouwde vakantiegeld. Dat betekent dus een vakantiebijslag over de periode van 1 juni 2013 tot 1 januari 2014 (ervan uitgaande dat de ex-werknemer minstens voor of op 1 juni 2013 in dienst is getreden). Bij zijn nieuwe werkgever begint de opbouw van vakantiegeld vanaf de maand januari.

Waarover bereken ik de vakantietoeslag?

In principe bedraagt het vakantiegeld 8 procent van het bruto jaarloon. Enkel de uitbetalingen die niet direct betrekking hebben op het reguliere dienstverband vallen buiten beschouwing bij het berekenen van de vakantietoeslag. Denk hierbij aan betaald overwerk, winstuitkering en onkostenvergoedingen.

Mag je als werkgever vakantiegeld aan prestaties koppelen?

Ja dat mag. Voorwaarde is wel dat je te allen tijde minimaal 8 procent vakantiegeld uitbetaalt. Maar je kunt bijvoorbeeld wel met je werknemers afspreken dat degenen die weinig tot niet ziek zijn geweest over het gehele jaar of een bepaalde target hebben behaald, 10 procent vakantiegeld krijgen in plaats van 8 procent.

Heeft een zieke werknemer recht op vakantietoeslag?

Zolang een werknemer recht heeft op salaris, heeft hij ook recht op het bijbehorende vakantiegeld. Dus ook aan werknemers die in de ziektewet zitten moet je vakantiegeld uitkeren.

Wat gebeurt er als ik vakantiegeld niet of te laat uitbetaal?

Als je als ondernemer een slecht jaar achter de rug hebt, kan vakantiegeld een flinke strop zijn. Het komt er immers op neer dat je werknemers in één keer twee maandsalarissen moet uitbetalen. Daarom is het verstandig om iedere maand alvast de 8 procent per werknemer apart te leggen, zo voorkom je dat je ineens een groot bedrag op tafel moet toveren dat je niet hebt. Mocht je het toch niet redden om het vakantiegeld uiterlijk in juni te betalen, realiseer je dan dat werknemers een verhoging van het vakantiegeld kunnen eisen tot maximaal 50 procent. Dat proces kan desnoods via de rechter in gang gezet worden en zou in theorie je faillissement kunnen betekenen als je het geld niet kunt ophoesten.

Zie onze website voor meer informatie