Bird Control Group

Wie: Steinar Henskes (24)
Wat: Vogels verschrikken
Daagt uit: pest controlbedrijven
Sinds: 2012
Medewerkers: 15

Toen Steinar Henskes leerde dat laserstralen ook vogels op afstand kunnen houden, was hij verbaasd dat die techniek nog niet commercieel werd toegepast. De stralen waren nog te onveilig voor ogen van mensen en dieren en hinderden de omgeving. Henskes haalde die negatieve aspecten weg en maakte van laserstralen effectieve én diervriendelijke vogelverjagers.

Het Wereld Natuurfonds promoot de techniek van Bird Control Group en ook de Tweede Kamer praat erover. Dankzij veel eigen middelen en subsidies verkoopt Bird Control Group nu twaalf producten in meer dan zeventig landen in acht sectoren. Daaronder vallen, naast de luchtvaart, bijvoorbeeld ook de offshoreindustrie. Op boorplatforms leveren de vogels risico’s voor helicoptervluchten en vervaagt vogelpoep de markeringen.

Andere zogeheten pest controlbedrijven gebruiken nog technieken waar vogels aan wennen of die schade toebrengen aan mens en dier. Steinar vraagt hen om ook zijn techniek te verkopen.  “Wij dagen concurrenten uit om onze producten te gebruiken.”

Challenger50 van 2015