Netics

Wie: Eldert Besseling (30) en Hugo Ekkelenkamp (30)
Wat: dijken van baggerspecie
Daagt uit: ingenieursbureaus
Sinds: 2010
Medewerkers: netwerk aan freelancers

Iets anders bedenken dan de standaard oplossing, er zijn maar weinig ingenieursbureaus die voor deze aanpak kiezen. “Ze zijn bang voor de risico’s die daaraan kleven,” zegt Eldert Besseling. Hij zocht met Hugo Ekkelenkamp al snel na de start van hun bedrijf Netics wel zo’n niche. Dat werd baggerspecie: het dunne slib in een rivier dat tussen je tenen blijft zitten bleek een prima bouwstof voor dijken. Het bleek een gat in de markt, Netics is wereldwijd het enige bedrijf dat met bagger werkt.” Alleen al in Nederland komt er ieder jaar 10 miljoen kuub baggerspecie bij, vijftig procent van de wereldbevolking woont in delta’s en krijgt natte voeten door de zeespiegelstijging. Het werk ligt dus voor het oprapen.” Om een volgende (internationale) stap te kunnen maken voeren ze nu gesprekken met financiers. “We hebben ongeveer een miljoen nodig. Dat halen we op bij private investeerders of grotere bedrijven waar we een langere samenwerking mee aangaan. Gelukkig hebben we niet te klagen over belangstelling.”

Challenger50 van 2015