Chris Sproates

Wie: Chris Sproates
Wat ga je onderzoeken: Invloed techniek op prijs financiële producten
Huidige studie: MSc. Financial Engineering and Management
Plaats gewenste onderzoek: Pacific Institute for the Mathematical Sciences, University of Alberta, Edmonton, Canada
Benodigd bedrag: € 2.250

Uitslag The voice of Innovation 2016
Chris: 129 stemmen

Het verhaal

De financiële sector heeft de afgelopen jaren veel innovatie gekend. Een aantal innovaties hebben de transparantie en dienstverlening van de financiële sector verbeterd, maar er zijn echter ook voorbeelden van nieuwe technieken/producten die in potentie de transparantie en het eerlijk opereren van de markt kunnen ondermijnen. Zeker na de meest recente crisis zijn er veel maatschappelijke discussies over de financiële sector en de transparantie hiervan. Er bestaat op dit moment o.a. veel discussie over het gebruik van ‘High-Frequency Trading’ en ‘Dark Pools’. Er wordt bijvoorbeeld verondersteld dat de high-frequency traders flink hebben bijgedragen aan de beruchte ‘Flash Crash’ in 2010, waarbij tijdelijk $1 biljoen aan marktwaarde verdween.

Doel van Chris

Ik zou graag de invloed van deze transparante technieken op de prijsbepaling van financiële producten willen onderzoeken vooral wanneer deze plaatsvinden in imperfecte markten. Mijn doel is te werken aan innovaties binnen de financiële sector die de transparantie en het opereren van de markt kunnen verbeteren. 

The Voice of Innovation 2016