Pim Willemsen

Wie: Pim Willemsen
Wat ga je onderzoeken: Bescherming van de Nederlandse wateroevers
Huidige studie: MSc. Water Engineering & Management
Plaats gewenste onderzoek: NEPF Environmental Fluid Dynamics Lab aangesloten bij het Massachusetts Institute of Technology
Benodigd bedrag: € 4.100

Uitslag The voice of Innovation 2016
Pim: 589 stemmen

Het verhaal

Op dit moment voldoet 33% van de waterkeringen van Nederland niet aan de wettelijke normen. Deze ruim 1000 km aan afgekeurde dijken en duinen vormen een groot risico voor het economische hart van Nederland en kan de maatschappij (tijdelijk) ontwrichten als extreme weersomstandigheden voorkomen. De traditionele oplossing waar Nederlanders wereldberoemd om zijn, het aansterken en verhogen van dijken en duinen, is niet altijd meer mogelijk door ruimtegebrek aan de landwaartse zijde en een instabiele bodem. Innovatieve, multifunctionele overstromingsmaatregelingen zijn de oplossing. Te denken valt aan een begroeide vooroever, een veld met aquatische vegetatie dat zorgt voor het verminderen van de golf impact. Deze gebieden zijn al aanwezig en dragen bij aan de kustbescherming.

Doel van Pim

Ik zet me in om te bepalen wat de dynamiek is van deze kustsystemen, hoeveel ze bijdragen aan de kustveiligheid en het utiliseren van deze kennis door het maken van een interactieve ontwerptool voor aannemers en kennisinstellingen. Mijn doel is een duurzame overstromingsbescherming aan de kust zodat Nederland koploper kan blijven in innovatieve kustverdedigingsmaatregelen.

The Voice of Innovation 2016